Úvodní strana » Žák » Studium na střední škole

Studium na střední škole

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ na střední školy ve školním roce 2022-2023

  • Informace o středních školách naleznete v brožuře - Atlas školství (každý žák 9. ročníku obdržel ve škole) nebo ostatní kraje najdete na webových stránkách  www.atlasskolstvi.cz.
  • Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitelé SŠ nejpozději do 31. 1. 2023. 
  • Žáci mohou pro první kolo přijímacího řízení podávat max. 2 přihlášky.
  • Naše škola zabezpečuje tisk přihlášek na SŠ, týká se i přihlášek na víceletá gymnázia - ZZ obdrží pokyny od TU. Jedná se o možnost, samozřejmě ZZ si může přihlášku vyplnit sám.
  • Žáci mohou vykonat 2x přijímací zkoušku na SŠ (4 leté obory): 1. termín je 13. 4. 2023 a 2. termín je 14. 4. 2023. Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 10. 5. a 11. 5. 2023.
Žáci (resp. zákonní zástupci) SAMI podávají přihlášky pro první kolo přijímacího řízení přímo řediteli střední školy do 1. března 2023.
Ve školním roce 2022/2023 se koná jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka pouze u maturitních oborů. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel SŠ asi 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. 
Nejpozději do 15. března 2023 obdrží zákonný zástupce žáka na své základní škole tzv. ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí předložit na školu, kterou si žák vybere. Odevzdat zápisový lístek může pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.
 
Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech, není počet přihlášek omezen.
 
Další informace lze najít:

Demonstrační obrázek - školní pomůcky