Úvodní strana » Školní družina a kroužky » Kroužky zajišťované školou

Kroužky zajišťované školou pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, 

níže zveřejňujeme nabídku kroužků zajišťovaných školou. Přihlášení provádějte dle níže uvedených pokynů na předepsaném tiskopise. 
Platbu za kroužky
 proveďte převodem na účet číslo 2592185 / 0300, variabilní symbol 32440, jméno, příjmení dítěte a třídu uveďte do sdělení pro příjemce, nebo v hotovosti na pokladně ČSOB - nejpozději do konce října 2023. V případě kroužku moderní gymnastiky je možné provést na dvakrát. Předem v této záležitosti požádejte ekonomku školy Ing. Evu Otavovou.

Výše platby je specifikována u daného kroužku.

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

Seznam kroužků

1. Kroužek street dance

Vedoucí kroužku: Veronika Kramářová
Termín: každou středu 17:00 – 18:00
Termín zahájení: 4. 10. 2023
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Veronice Kramářové v elektronické nebo písemné podobě nejpozději do 3. 10. 2023.
Počet účastníků: minimálně 8, maximálně 20, rozhoduje termín přihlášení.
Věková kategorie: 4. - 6. třída
Úplata za zájmové vzdělávání: 2 000 Kč za pololetí, splatná na účet školy
Tento kroužek je určen pro žáky, kteří se rádi hýbou. Pohyb je ale propojen s hudbou, takže si děti užijí poslech oblíbených písní a k tomu si i zatančí. Nezáleží na tom, na jaké úrovni umí žák tancovat, zda je začátečník či pokročilý, vše se naučí během našich lekcí. Našim cílem je totiž rozvinout u všech nejlepší možné taneční dovednosti a natrénovat choreografie, které můžeme na závěr pololetí též předvést.

2. Taneční kroužek

Vedoucí kroužku: Anna Forejtová
Termín: každou středu 18:00 – 19:00
Termín zahájení: 4. 10. 2023
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Anně Forejtové v elektronické nebo písemné podobě nejpozději do 3. 10. 2023.
Počet účastníků: minimálně 8, maximálně 30.
Věková kategorie: 2. stupeň
Úplata za zájmové vzdělávání: 2 000 Kč za pololetí, splatná na účet školy
Nabídka tanečního kroužku – latinskoamerických a standartních tanců pro 2. stupeň. Děti se naučí základy standartních tanců (waltz, valčík…..) a latinskoamerických tanců (jive, rumba….). 

3. Kroužek šití

Vedoucí kroužku: Věra Forchtsamová
Termín: každou středu 13 - 16 h, začátek 4. 10. 2023 (říjen - květen)
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají V. Forchtsamové v písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Kroužek je určen pouze pro žáky 1. stupně.
Úplata za zájmové vzdělávání: 3000 Kč za rok, splatná na účet školy

4. Kroužek moderní gymnastiky

Vedoucí kroužku: Věra Forchtsamová
Termíny:
  • 0. a I. kategorie ZP MG, pondělí a čtvrtek ve 14,00 - 15,30  h, začátek od 18. 9. 2023
  • II. - IV. kategorie ZP MG, pondělí a čtvrtek ve 15,00 - 18,00 h, začátek od 18. 9. 2023 
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají V. Forchtsamové v písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání:
  • 0. a I. kategorie ZP MG - 6 000 Kč za rok, splatná na účet školy (možnost pololetní platby)
  • II. - IV. kategorie ZP MG  - 8 000 Kč za rok, splatná na účet školy (možnost pololetní platby)

5. Kroužek kreativity

Vedoucí kroužku: Mgr. Ulyana Matoušková
Termín:
  • každé pondělí 14,00 - 15,00 h od 2. 10. 2024 pro žáky 3. - 4. ročníku
  • každé úterý 14,00 - 15,00 h od 3. 10. 2024 pro žáky 1. - 2. ročníku  
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Mgr. Ulyaně Matouškové v písemné podobě nejpozději do 2. 10. 2023.
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 2 000,- Kč za rok, splatná na účet školy.
Kroužek je určen pro děti 1. stupně, které rády malují a tvoří z různých materiálů. Obrázky a výrobky poté budou použity například k výzdobě školy a pro děti. Cílem je rozvoj jemné motoriky, fantazie a tvořivosti.