Úvodní strana » Školní družina a kroužky » Kroužky zajišťované školou

Kroužky zajišťované školou pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, 

níže zveřejňujeme nabídku kroužků zajišťovaných školou. Přihlášení provádějte dle níže uvedených pokynů na předepsaném tiskopise. 
Platbu za kroužky
 proveďte převodem na účet číslo 2592185 / 0300, variabilní symbol 32440, jméno, příjmení dítěte a třídu uveďte do sdělení pro příjemce, nebo v hotovosti na pokladně ČSOB - nejpozději do konce října 2021. V případě kroužku moderní gymnastiky je možné provést na dvakrát. Předem v této záležitosti požádejte ekonomku školy Ing. Evu Otavovou.

Výše platby je specifikována u daného kroužku.

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

Seznam kroužků

1. Kroužek netradičních výtvarných technik

Vedoucí klubu: Mgr. Věra Huliciusová
Termín: pátek 12:30 – 14:00
Termín zahájení: od poloviny září  
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Mgr. Věře Huliciusové v elektronické nebo písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 1 500,- Kč za rok, splatná na účet školy
 
Kroužek je určen pro žáky z 2.B. (z důvodu homogenity skupiny), kteří rádi malují a tvoří z různých materiálů. Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky, fantazie, tvořivosti a v neposlední řadě k posílení třídních vztahů. Žáci se v rámci kroužku budou zúčastňovat různých výtvarných soutěží. Obrázky a výrobky si žáci budou moci brát domů (dárečky pro své blízké) nebo budou použity k výzdobě školy či přihlášeny do výtvarných soutěží.
 

2. Kroužek kreativity

Vedoucí klubu: Mgr. Ulyana Matoušková
Termín: pondělí 14,00 – 15,00h; úterý 14,00 - 15,00h
Termín zahájení: 20. 9. 2021, 21. 9. 2021  
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají Mgr. Š. Ješinové nebo Mgr. I. Wasilewské v elektronické nebo písemné podobě.
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání: 1 500,- Kč za rok, splatná na účet školy
Kroužek je určen pro děti 1. a 2. ročníku, které rády malují a tvoří z různých materiálů. Obrázky a výrobky poté budou použity například k výzdobě školy a pro děti. Cílem je rozvoj jemné motoriky, fantazie a tvořivosti.

3. Kroužek šití

Vedoucí kroužku: Věra Forchtsamová
Termín: každou středu 13 - 16 h, začátek 6. 10. 2021 (říjen - květen)
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají V. Forchtsamové v písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Kroužek je určen pouze pro žáky 1. stupně.
Úplata za zájmové vzdělávání: 3000 Kč za rok, splatná na účet školy

4. Kroužek moderní gymnastiky

Vedoucí kroužku: Věra Forchtsamová
Termíny:
  • 0. a I. kategorie ZP MG, pondělí a čtvrtek ve 13,30 - 15,00  h, začátek od 13. 9. 2021
  • II. - IV. kategorie ZP MG, pondělí a čtvrtek ve 15,00 - 18,00 h, začátek od 13. 9. 2021 
Útvar: kroužek vedený pod školním klubem
Přihlášky se odevzdávají V. Forchtsamové v písemné podobě
Počet účastníků: minimálně 6, rozhoduje termín přihlášení
Úplata za zájmové vzdělávání:
  • 0. a I. kategorie ZP MG - 5 000 Kč za rok, splatná na účet školy
  • II. - IV. kategorie ZP MG 7 000 Kč za rok, splatná na účet školy