Úvodní strana » O škole » Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k tomuto zákonu (https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-pokyn-pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx) a splňuje všechna důležitá pravidla v něm stanovená.

Aplikace Školní jídelna
Pro internetové objednávání a odhlašování obědů je využívána aplikace Strava od externího dodavatele, která splňuje pravidla daná zákonem pouze částečně. Z důvodu nepřiměřené zátěže není přístupnost v současné době zajištěna v plném rozsahu. Pro objednání a odhlášení obědů je tak možné využít alternativní způsob telefonicky na čísle 732 719 543 nebo emailem na jidelna@zshovorcovicka.cz.
 
Internetová žákovská knížka
Součástí stránek je i internetová žákovská knížka Bakaláři od externího dodavatele, která splňuje pravidla daná zákonem pouze částečně. Z důvodu nepřiměřené zátěže není přístupnost v současné době zajištěna v plném rozsahu. Pro volbu alternativního způsobu komunikace zákonných zástupců žáků se školou se prosím obraťte na třídního učitele.
 
Informace prezentované v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný odpovídající prohlížeč:
Kontakt na správce webu
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu reditel@zshovorcovicka.cz.