Úvodní strana » Žák » Přestup žáka z jiné školy

Přestup žáka z jiné školy

Přestup žáka základní školy do jiné základní školy probíhá v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
O přestupu žáka základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.
Při přestupu vytvoří škola, do níž žák přestoupil, podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.
V případě zájmu o přestup do naší školy je nutné podat písemnou žádost zákonného zástupce, kterou lze si vyžádat od vedení školy. Uvažujete o přestupu Vašeho dítěte do naší školy? Rádi se s Vámi osobně setkáme, provedeme Vás školou, ukážeme Vám materiální zázemí školy, zodpovíme Vaše otázky,  v případě zájmu můžeme vstoupit i do výuky. Vezměte s sebou i své děti. 
Přestup žáků na naší školu je plně v kompetenci statutární zástupkyně ředitele školy Mgr. Šárky Ješinové.

Zákonní zástupci žáka:

 1. Kontaktujte vedení naši školy a informujte se, zda máme v požadovaném ročníku volné místo.
 2. Máme-li volné místo, domluvte si termín schůzky a vyplňte žádost o přestup žáka, kterou obdržíte od vedení školy.
 3. Na domluvené schůzce odevzdejte žádost a budou Vám poskytnuty další informace o průběhu přestupu.
 4. Při podání žádosti o přestup je nutné doložit v souladu se správním řádem:
  - občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  - rodný list dítěte
  - u cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartičku zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte
  - doporučujeme donést žákovskou knížku nebo pololetní vysvědčení
 5. Doporučujeme provést písemné odhlášení žáka z původní školy s uvedením data změny a adresou nové školy.

Co s předchozí školou?

 1. Přestup dítěte na jinou školu je plně v kompetencích jeho zákonných zástupců.
 2. V předchozí škole je potřeba vrátit zapůjčené učebnice, případně pomůcky a uhradit veškeré závazky, které souvisí s docházkou do školy např. stravné za odebranou stravu, cenu za pracovní sešity apod.
 3. Vedení naší školy informuje předchozí školu o rozhodnutí o přestupu a vyžádá si příslušnou dokumentaci.
školní pomůcky - demonstrační obrázek.jpg