Doma

Vážení rodiče,

níže v příloze zveřejňuji výsledky zápisu do 1. ročníku ze dne 4. 4. 2019.

Přijaté žáky srdečně zveme na akci Hrajeme si na školu pořádanou dne 18. 5. 2019.

S pozdravem

Tomáš Táborský
ředitel školy

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Můžete požádat ředitele školy o jeho vydání v termínu 6. - 10. května 2019. Žádosti zasílejte na email: ...

Číst dál

Hrajeme si na školu pro budoucí prvňáčky 18. 5. 2019

 • termín: sobota 18. května 2019
 • čas: 8 – 12 h (v 8 h sraz v šatně, kde budou děti rozděleny do skupin)

Program je určený pro děti, které jsou řádně zapsány do 1. ročníku na Základní školu, Praha 8, Hovorčovická 11.
Děti si vyzkouší své dovednosti zábavnou formou v rámci vyučovacích předmětů ČJ, M, TV a HV (pomůcky děti nepotřebují, pouze sportovní oblečení a obuv a malou svačinku s pitím). Zájemci z řad dětí dostanou i oběd a seznámí se tak s prostředím školní jídelny, na oběd se může přihlásit i rodič.
Přihlášky je možné odevzdat...

Číst dál

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na:

Zápis do přípravné třídy a do prvních tříd pro školní rok 2019/2020
 • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hodin
 • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hodin
Třídní schůzky dne 9. 4. 2019 v 18 h
Jednání SRPŠ dne 9. 4. 2019 v 17,30 h ve sborovně školy
Velikonoční jarmark žáků 1. stupně dne 15. 4. 2019 v 17 h ve školní jídelně, vstup dveřmi u školní jídelny...

DUBEN - "APRÍLOVÉ HRANÍ"

 • 2. 4. – pečení velikonočních sušenek v žákovské kuchyňce
 • BOTANICKÁ ZAHRADA – velikonoční výstava – 2. třídy
 • 10. 4. – JARNÍ JARMARK v obchodním centru Krakov
 • DEN ZEMĚ s Čimískem v Čimickém háji
 • 25. 4. – divadlo K. Hackera – VOSA MARCELKA – 1. třídy
 • VTIPNĚJŠÍ VYHRÁVÁ – zábavné odpoledne ve ŠD

BŘEZEN - "S KNIHOU ZA KAMNA VLEZEM"

 • 4. 3. 2019 - DDM Přemyšlenská - kino: Mikulášovy patálie
 • předčítání v žákovské knihovně -...

Číst dál

Zajištění provozu školní družiny během velikonočních prázdnin:

 • 18. dubna 2019 - provoz ŠD bude zajištěn na ZŠ Mazurská
 • 19. a 22. dubna 2019 - ŠD nebude v provozu

Bližší informace vám případně podají vychovatelky školní družiny.