Doma

Zajištění provozu školní družiny během velikonočních prázdnin:

 • 18. dubna 2019 - provoz ŠD bude zajištěn na ZŠ Mazurská
 • 19. a 24. dubna 2019 - ŠD nebude v provozu

Bližší informace vám případně podají vychovatelky školní družiny.

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na

Den otevřených dveří
 • 19. 3. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin
Besedy s vedením školy pro rodiče budoucích prvňáčků a předškoláčků
 • 19. 3. 2019 ve 13:00 a v 16:00 hodin ve sborovně školy
Zápis do přípravné třídy a do prvních tříd pro školní rok 2019/2020
 • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hodin
 • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00...

Číst dál

Vážení rodiče,
v příloze naleznete informace o letních sportovních příměstských táborech, které se budou konat i na naší základní škole.

Hrajeme si na školu pro budoucí prvňáčky 18. 5. 2019

 • termín: sobota 18. května 2019
 • čas: 8 – 12 h (sraz v šatně, kde budou děti rozděleny do skupinek)


Program je určený pro děti, které jsou řádně zapsány do 1. ročníku na Základní školu, Praha 8, Hovorčovická 11.
Děti si vyzkouší své dovednosti zábavnou formou v rámci vyučovacích předmětů ČJ, M, TV a HV (pomůcky děti nepotřebují, pouze sportovní oblečení a obuv a malou svačinku s pitím). Zájemci z řad dětí dostanou i oběd a seznámí se tak s prostředím školní jídelny, na oběd se může přihlásit i rodič.
Přihlášky je možné odevzdat na...

Číst dál

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hod.
 • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hod.

Doklady potřebné k zápisu:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce)
 • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte

Zákonní zástupci dítěte dále přinesou:

 • vyplněnou Žádost o přijetí k povinné školní docházce (do 1. třídy) pro...

Číst dál