Doma

Vážení rodiče,

v přílohách zveřejňujeme:
- informace pro nové strávníky a přihlášku ke stravování
- informace ze školní družiny
- seznam potřeb, které zakoupí zákonní zástupci, ostatní dostanou žáci od školy
- ISIC karta a její možnost vydání

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

Vážení strávníci,

dovolujeme si Vás informovat, že od nového školního roku je úplata za školní stravování určena v souladu s ust. § 5 Vyhlášky č. 107/2005 Sb.o školním stravování.

1. Věková skupina - 7 - 10 let: 27 Kč za oběd, doporučeno zálohově měsíčně platit 567 Kč
2. Věková skupina - 11 - 14 let: 29 Kč za oběd, doporučeno zálohově měsíčně platit 609 Kč
3. Věková skupina - 15 a více let: 31 Kč za oběd, doporučeno zálohově měsíčně platit 651.-Kč

Přílohou přikládáme obecné informace a přihlášku ke stravování pro nové strávníky.

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

Ředitel Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11, Mgr. Tomáš Táborský ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dle volebního řádu školské rady, volbu 1 člena do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volba se uskuteční dne 17. 9. 2019 v 18,30 – 19,30 h.

Pokud máte zájem kandidovat, nejpozději do 26. 8. 2019 vyplňte přihlášku, kterou najdete na webových stránkách školy, případně v kanceláři školy.

Jména kandidátů budou zveřejněna na stránkách naší školy nejméně 15 dnů před volbami.

Každý...

Číst dál

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11, zastoupená ředitelem Mgr. Tomášem Táborským, vyhlašuje v souladu s ust. § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ust. § 8 a dalších vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, zápis do školní družiny pro školní rok 2019/2020.

Zápis do školní družiny se uskuteční ve dnech 2. – 5. 9. 2019 na základě odevzdání řádně vyplněné přihlášky vedoucí vychovatelce školní družiny Lence Járkové, případně ostatním vychovatelkám.

Pro školní rok 2019/2020 bude...

Číst dál

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že z organizačních a technických důvodů v souladu s ust. § 24 školského zákona vyhlašuji dne 5. 6. 2019 ředitelské volno.
V tento den nebude zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny.

Doplnění:
Oficiální stanovisko PVK o zrušení odstávky pitné vody v části Praha 8, Kobylisy a Troja bylo ředitelem školy přijato dne 31. 5. 2019. Ředitel školy na den 5. 6. 2019 naplánoval další práce omezující chod školy, z těchto důvodů je původní nařízení ředitele školy v platnosti.

Za způsobené komplikace se omlouvám.

Děkuji za pochopení.

Mgr...

Číst dál