Doma

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že z organizačních a technických důvodů v souladu s ust. § 24 školského zákona vyhlašuji dne 5. 6. 2019 ředitelské volno.
V tento den nebude zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny.

Doplnění:
Oficiální stanovisko PVK o zrušení odstávky pitné vody v části Praha 8, Kobylisy a Troja bylo ředitelem školy přijato dne 31. 5. 2019. Ředitel školy na den 5. 6. 2019 naplánoval další práce omezující chod školy, z těchto důvodů je původní nařízení ředitele školy v platnosti.

Za způsobené komplikace se omlouvám.

Děkuji za pochopení.

Mgr...

Číst dál

ČERVEN - "A JSME VE FINÁLE"

 • 3. 6. JUNIOR - SENIOR: zábavné dopoledne v Domově seniorů Mirovická
 • malování na chodník na téma prázdniny
 • zábavné odpoledne v atriu školy (termín bude upřesněn)
 • bezpečnost o prázdninách – beseda s dětmi

KVĚTEN - "JSME VESELÉ DĚTI"

 • výtvarná soutěž ŠD Prahy 8 – MALOVANÁ PÍSNIČKA
 • dárek pro maminku k svátku
 • soutěžíme a hlavně se nenudíme - hry v odděleních
 • RECYKLACE - zábavné odpoledne dne 20. 5. v...

Číst dál

4. června 2019 se konají od 18 hodin třídní schůzky (netýká se třídy 1. B)
4. června se v 17,30 hodin uskuteční ve sborovně školy jednání SRPŠ
18. června 2019 se konají od 18 hodin třídní schůzky třídy 1. B

 • proběhne od 20. 5. do 31. 5. 2019
 • důvodem je zjištění zájmu o ŠD ze strany rodičů pro násl. školní rok s ohledem na počet otevíraných oddělení
 • předběžné přihlášky rozdají vychovatelky ve svých odděleních v týdnu od 13. 5. do 17. 5. a po vyplnění je zase vyberou
 • děti, které nenavštěvují ŠD, obejde vedoucí vychovatelka
 • v termínu předběžného zápisu do ŠD mohou odevzdat přihlášky i žáci budoucí přípravné třídy a 1. ročníku, pokud tak ještě neučinili
 • přílohou je přiložena informace o úplatě za zájmové vzdělávání pro násl. školní rok

Lenka Járková
vedoucí vychovatelka ŠD

Vážení rodiče,

níže v příloze zveřejňuji rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

Upozornění: Individuální rozhodnutí o odkladu si můžete vyzvednout osobně po předchozí domluvě s Kateřinou Švoncovou, email: katerina.svoncova@zshovorcovicka.cz.