Doma

LEDEN - "MRÁZ MALUJE NA OKNA"

  • plníme úkoly s Čimískem - stopy ve sněhu
  • 10. 1. 2019: divadlo K. Hakera - Pověsti české (3. třídy)
  • Mrazivé malování (různé výtvarné techniky, práce v odděleních)
  • Dovádíme na sněhu (hry venku; v případě nepříznivého počasí - závodivé hry v tělocvičně)

PROSINEC - "ČAS VÁNOČNÍ"

  • 26. 11. 2018: Pečení perníčků v žákovské kuchyňce
  • 4. 12. 2018: Čertovská veselice (14:00 - 15:00 v knihovně)
  • Andělská dílna (práce v odděleních - průběžně...

Číst dál

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme naši školu přihlásili k účasti na Tříkrálové sbírce – realizovat ji budeme ve dnech 7. až 11. ledna 2019.
Jde o sbírku šatstva a obuvi pro děti do 12 let, dále lze darovat např. i hračky a knihy – podrobnější informace naleznete v letáku v příloze.
U vchodu školy (v šatně za 2. vchodovými dveřmi) budou 3 kontejnery, do kterých lze darované předměty ukládat.

Děkujeme.

za vedení školy
Jan Piskorik

Třídní schůzky:
3. TS: 9. 4. 2019 18:00
4. TS: 4. 6. 2019 18:00

Den otevřených dveří:
19. 3. 2019 8:00 – 16:00

Důležité informace:

Vážení rodiče,
na jednání Spolku rodičů a přátel ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11 byl dne 20. 11. 2018 schválen
rodičovský příspěvek.

Pokyny k platbě jsou uvedeny v příloze.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem ZŠ Hovorčovická Šablony I

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:

  • Školní psycholog - personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin Mentoring