Doma

V příloze naleznete informace o zajištění provozu školy o podzimních prázdninách 2018

ŘÍJEN - "BAREVNÝ PODZIM"

 • cesta do školy (práce v odděleních zaměřená na bezpečnost a dopravní výchovu
 • hrajeme si s Čimískem (seznámení se skřítkem Čimískem)
 • vycházka do přírody (tématické hry v Čimickém háji
 • 23. 10. 2018: Zemědělské muzeum - Lesníkův rok (akce pro 3. třídy)

ZÁŘÍ - "ŠKOLA ZAČÍNÁ"

 • seznámení s novými žáky ve školní družině
 • seznámení s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech ve školní družině
 • 11. 9. 2018 - DDM: Duhová zahrada
 • vzpomínky na prázdniny
 • pravidla a řád školní družiny

Vážení rodiče,

provoz školní družiny během podzimních prázdnin ve dnech 29. a 30. 10. 2018 bude zajištěn na Základní škole Dolákova, Praha 8 - Bohnice (spojení bus číslo 200).
Děti budou potřebovat jídlo a pití na celý den s sebou.

Bližší informace vám podají vychovatelky ŠD

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že k 7. 10. 2018 dojde ke zrušení pevných linek u nás ve škole.
Pevné telefonní linky do školy jsou nahrazeny mobilními telefony - mobilní telefonní čísla jsou již platná.

Mgr. Tomáš Táborský
telefon - 284 685 382, zrušen bez náhrady
mobil: 732 758 448

Mgr. Jan Piskorik
telefon - 284 682 892, zrušen bez náhrady
mobil: 775 274 800

Jana Knížová
telefon/fax - 284 684 758, zrušen a nahrazen mobilním telefonem
mobil: 728 515 737

Ing. Eva Otavová
telefon/fax - 284 682 894, zrušen a nahrazen mobilním telefonem
mobil: 728 515 721

Objednávky pronájmů zasílejte na email: hospodarka@zshovorcovicka.cz

Ve školním roce 2018/2019 jsou platby za pronájmy tělocvičen stanoveny takto:

 • malá tělocvična - 300,- Kč/hod
 • velká tělocvična - 400,- Kč/hod