Doma

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že z organizačních a technických důvodů v souladu s ust. § 24 školského zákona vyhlašuji dne 5. 6. 2019 ředitelské volno.
Důvodem je přerušení dodávky pitné vody – viz příloha.
V tento den nebude zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny.

Za způsobené komplikace se omlouvám.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

  • proběhne od 20. 5. do 31. 5. 2019
  • důvodem je zjištění zájmu o ŠD ze strany rodičů pro násl. školní rok s ohledem na počet otevíraných oddělení
  • předběžné přihlášky rozdají vychovatelky ve svých odděleních v týdnu od 13. 5. do 17. 5. a po vyplnění je zase vyberou
  • děti, které nenavštěvují ŠD, obejde vedoucí vychovatelka
  • v termínu předběžného zápisu do ŠD mohou odevzdat přihlášky i žáci budoucí přípravné třídy a 1. ročníku, pokud tak ještě neučinili
  • přílohou je přiložena informace o úplatě za zájmové vzdělávání pro násl. školní rok

Lenka Járková
vedoucí vychovatelka ŠD

Vážení rodiče,

níže v příloze zveřejňuji rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy

Upozornění: Individuální rozhodnutí o odkladu si můžete vyzvednout osobně po předchozí domluvě s Kateřinou Švoncovou, email: katerina.svoncova@zshovorcovicka.cz.

Vážení rodiče,

níže v příloze zveřejňuji kompletní výsledky zápisu do přípravné třídy včetně zápisu z veřejného losování.

Tomáš Táborský
ředitel školy

Dovoluji si požádat rodiče přijatých žáků, kteří se rozhodnou, že na naši školu jejich dítě nenastoupí, aby tuto skutečnost nahlásili řediteli školy.
Můžete tak umožnit přijetí dalších dětí.

Vážení rodiče,

níže v příloze zveřejňuji kompletní výsledky zápisu do 1. ročníku.

Přijaté žáky srdečně zveme na akci Hrajeme si na školu pořádanou dne 18. 5. 2019.

Tomáš Táborský
ředitel školy

O přijetí resp. nepřijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Můžete požádat ředitele školy o jeho vydání v termínu 6. - 10. května 2019. Žádosti zasílejte na email:...

Číst dál