Úvodní strana » Školní družina a kroužky » Kroužky zajišťované externě

Kroužky zajišťované externě pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, 

níže zveřejňujeme nabídku kroužků zajišťovaných externími organizacemi. Přihlášení provádějte na níže uvedeném kontaktu u každého kroužku. Platba je realizována vždy dané organizaci.

Mgr, Tomáš Táborský
ředitel školy

1. Kroužky anglického jazyka 

Storytelling neboli vyprávění příběhů. Příběhy čerpáme z dětských knížek, které si nejen přečteme, ale i zpracujeme pomocí her, krátkých představení, pracovních listů a dalších aktivit. Jedné knize se věnujeme zhruba 4 lekce.
Kroužky pořádá sdružení lektorů anglického jazyka English Line ve spolupráci se ZŠ Hovorčovická. Všechny kroužky probíhají v budově školy ZŠ Hovorčovická.
 
Závazné přihlášky  vyplňte, prosím, zde:  https://forms.gle/dHsUY6irg1Q6aJuZ8 nejpozději do 10.9.2021. Počet dětí ve skupině je 6-12. Kurz otevíráme při dostatečném zájmu. Při případném větším zájmu rozhoduje čas přihlášky a dalším žákům se budeme snažit otevřít nový kurz dle možností školy a lektora.
Pokud nemůžete přihlášku vyplnit online, použijte, prosím, přiložený formulář a odevzdejte paní učitelce Dagmar Tiché.
 
Cena kurzu je 1650 Kč za pololetí. Kurzy začínají v týdnu od 20.9.2021 a první pololetí končí v týdnu 27.1.2022. Neučí se v době školních prázdnin, případné odpadlé hodiny budou nahrazeny.
Kurzovné uhraďte, prosím, na účet číslo 670100-2215798194/6210, do zprávy pro příjemce napište ZŠ Hovorčovická, jméno vašeho dítěte a třídu.                                                                         
Kurzy:
 • Storytelling 0. a 1. ročník - pondělí 13-13.45
 • Storytelling 2.ročník - čtvrtek 13-13.45
 • Storytelling 3.ročník - úterý 14-14.45
 • Storytelling 4.ročník - čtvrtek 14-14.45
 • Storytelling 5.ročník - středa 14-14.45
Mgr. Dagmar Tichá
lektorka a koordinátorka kurzů English Line, učitelka angličtiny na ZŠ Hovorčovická
Kontakt: englishline@volny.cz, +420 775 040 872, www.englishline.cz
 

2. Basket Slovanka

Termín a čas:
 • pondělí 14.30 – 15.30 h - přípravka (děvčata i chlapci)
 • úterý 16.00 – 18.00 h - družstva U11 děvčata 10-11 let, U12 děvčata 11-12 let
 • úterý 17.00 – 18.00 h - družstva U11 děvčata 10-11 let, U12 děvčata 11-12 let
 • čtvrtek 15.30 – 18.00 h - družstva U11 děvčata 10-11 let, U12 děvčata 11-12 let
 • pátek 14.00 – 15.00 h - nábor dětí ze ZŠ Hovorčovická (1. – 3. třída)
 • pátek 14.30 – 15.30 h - přípravka (děvčata i chlapci)
Pro více informací kontaktujte trenéra pana Ivana Zábranského, tel. 602 150 503.
Další informace na webu: http://www.basketslovanka.cz/
 

3. Softball - sportovní hry

RYCHLOST - VÝBUŠNOST - SÍLA - OBRATNOST - POSTŘEH - KOORDINACE

Jestli chceš rozvíjet tyto dovednosti, pak je softball právě pro tebe!
 
1. - 3. třída      středa 15-16     
 
Začínáme od října.
 
Na co se můžete těšit?
 • základy chytání, házení, práci s rukavicí a pálení
 • rozmanité hry
 • rozvoj atletických dovedností
 • práci jako jednotlivec i v kolektivu
 • možnost účasti na školních softballových turnajích
 • vedení zkušenými trenéry a hráči softballového klubu SK Joudrs Praha
Kroužek probíhá ve školní tělocvičně.
Přihlášení přes webové stránky https://forms.gle/FsGaAKGdMk1fu6vm9
Kontaktní osoba: Jana Furková    tel.: 777 970 824     e-mail: jana.furkova@joudrs.cz
 

4. Stolní tenis v ZŠ Hovorčovická

 • nábor dětí narozených 2010 až 2014 (starší po domluvě)

 • přihlášky na e-mail info@kstbohnice.cz

 • tým zkušených trenérů / přátelská atmosféra

 • tréninky každou středu 13,30 - 15 hod. přímo v tělocvičně školy

 • možnost rozvoje talentu dítěte a pokračování ve sportovním klubu

 • cena 1 400,- Kč na polovinu školního roku

 • více informací osobně na kroužku nebo na www.kstbohnice.cz

5. Minivolejbal SK Kometa Praha

Zveme všechny děti od 1. do 3. ročníku do volejbalové přípravky na ZŠ Hovorčovická, která je zaměřená na celkový tělesný a pohybový rozvoj se zaměřením na míčové hry. Cílem je vybudovat dobré sportovní návyky, naučit kolektivnímu chování a přirozenou hravou formou budovat pozitivní přístup ke sportu
Zahájení tréninků ve školním roce 2021/2022 proběhne 9. 9. 2021 v tělocvičně ZŠ Hovorčovická.
První trénink je otevřený - pro rodiče, prarodiče, tetičky.. všichni jsou vítáni !
Tréninky probíhají 2x týdně dle rozvrhu uvedeného na stránkách http://www.skkometapraha.cz/hlavni-strana/
Telefon: 732 426 182
e-mail: info@skkometapraha.cz  

6. Kroužek ROBOTIKY

Kroužek Robotiky pro děti bude veden v učebně fyziky v ZŠ Hovorčovická.
Nabízené lekce:
Středa    14:00 - 15:30 = Robotika pro děti 1
Pondělí    16:00 - 17:30 = Robotika pro děti 1
Kroužek bude otevřen pouze v případě přihlášení aspoň 10-ti zájemců. Veškeré pomůcky jsou poskytovány ze strany zřizovatele kroužku. Přihlášky vyplňujte skrz webový formulář, na který se dostanete po kliknutí na tlačítko „Přihlásit se“, které naleznete v horní části našeho webu www.robokids.cz. Přihlašování bude umožněno od 1. 8. 2020.
Robotika pro děti I. (1. – 4. třída ZŠ) vhodná pro ty mladší. Vplujeme do světa Robotiky zábavnou formou a během stavby zajímavých, a i naučných projektů se dozvíme, jak vše funguje. Během roku si také zasoutěžíme a poměříme síly v různých výzvách.

7. SK KOMETA TENIS

Pořádáme nábor děvčat a chlapců předškolního a školního věku pro doplnění tenisových přípravek, závodních a zájmových družstev.
Nábor probíhá každý týden od pondělí do pátku ve 14 - 19 h na tenisových dvorcích SK Kometa Praha a ve sportovním areálu Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11.
Kontaktní osoba:
Jiří Suchánek, tel. 605 946 859
 

8. Veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz
Pro školní rok 2021/22 nové pomůcky. Letos od 5. října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 1590 Kč za pololetí. 
Termín: ve čtvrtek 14:00 - 15:00 h, případně i další skupinu 15:15  - 16:15 h (od 5. října)
 

9. Pěvecký sbor Osmikvítek

Přijďte si s námi zazpívat a vystoupit např. na Staroměstském náměstí, v chrámu sv. Víta či v KD Krakov!
Přijímáme nové zpěváčky od nejmenších dětí až po děti z 8. tříd do Dětského pěveckého sboru Osmikvítek. Scházíme se v KD Krakov v Bohnicích a také v Centru RoSa v Kobylisích. Děti rozřazujeme do tří přípravných oddělení – Sněženek, Kopretinek a Pampelišek. Jsme sbor, kam se děti těší, že si zazpívají, zahrají na doprovodné nástroje, zasoutěží na sborových festivalech a vyřádí se na soustředěních sboru.
 
Přijďte mezi nás!
 
Zkoušky sboru:
Kopretinky (děti z 1. a 2. tříd)
 • čtvrtek 15.30 – 16.20 v KD Krakov
 • středa  15.30 – 16.20 v Centru RoSa
Pampelišky (děti ze 3. - 5. tříd)
 • úterý 15.55 – 17.05 v KD Krakov
 • středa 17.25 – 18.35 v Centru RoSa
Přihlášky online na www.osmikvitek.cz po přezkoušení. Termíny přezkoušení najdete na www.osmikvitek.cz.

10. Beru kroužky

Malý kuchtík
•Nakrájej, rozmixuj, nastrouhej, nasyp, nalej, upeč, uvař a sněz co můžeš. Každý týden nový recept.
Cena za pololetí: 2 250 Kč
Sourozenecká sleva 10 %
Začátek kroužků v týdnu od 4.10.2021
Věk: 1. stupeň základní školy
Termíny: na webu a letáčku
Veškeré vybavení na kroužky zajištěno. Děti nepotřebují žádné vlastní pomůcky.

11. Kutil Junior - kroužek kutilství a řemesel

Kroužek přináší dětem možnost věnovat se technickým činnostem přímo ve své škole.
Děti se seznámí s různými druhy nářadí a během lekcí pracují s rozmanitým materiálem. Učí se pečlivosti, trpělivosti, zručnosti, soustředění. Poznají radost z dokončené práce. Učí se pracovat samostatně i v týmu.
Mezi naše projekty patří mimo jiné: věšák, námořnická polička, nástěnné hodiny, lis na rostliny, truhlík na bylinky, taška z trička, košík na chléb, stojánek na tužky…. 
Všechny projekty jsou plně funkční a využitelné v domácnosti !
 
Naše motto: KUTIL JUNIOR NESLEDUJE MONITOR
Termín: každé pondělí od 14 h do 15 h
Více informací a přihlášky na www.kutiljunior.cz a info@kutiljunior.cz
Fotografie výrobků a práce v hodinách též na www.facebook.com/kutiljunior
 

12. Inline bruslení

Přihlášku na kroužek vyplníte elektronicky na adrese: https://www.jsmeinline.cz/kurz/kurz-inline-ve-skolach-a-skolkach/16171/
Cena: 7 lekcí/ 1120 Kč
Den v týdnu pátek a čas 13:30 - 15:00, začátek kroužku: 24. 9. 2021
Tento kroužek je určený pro začátečníky a mírně pokročilé - dětské bruslaře, kteří se s tímto skvělým sportem chtějí seznámit, nebo s ním již zkušenosti mají a rádi by se naučili více  nebo zopakovali průpravné hry a cvičení pro nácvik dovedností.
 
Za sedm týdnů se děti v kroužku naučí:
 • brzdit brzdičkou + se seznámí s technikou brzdění “téčkem” a pluhem
 • zatáčet “áčkem” případně carvingový způsobem
 • dvouoporové a jednooporové bruslařské dovednosti
 • seznámí se s jízdou vzad a s překládáním vpřed
 • naučí se jednoduché skoky a obraty
 • seznámí se s jízdou na předních kolečkách a dalšími triky
Kurz probíhá zábavnou formou, při které si velice rychle osvojí nové bruslařské dovednosti. Pomocí různých cvičení si děti podvědomě zlepší svoji bruslařskou obratnost. Vše učíme formou hry, tak aby je výuka bavila. Nikoho nenecháme pozadu a všem se snažíme alespoň chvilku individuálně věnovat tak, abychom děti už od začátku učili správné technice.
Jsme si jistí, že se pro Vaše děti inline bruslení stane především zábavou, ve které se budou chtít neustále zdokonalovat. Například v jarním pokračování kroužku.
 • V kurzu Vás čeká 7 lekcí během 7 týdnů.
 • Samotná lekce inline bruslení trvá 45 minut, zbývající čas je věnován přesunu dětí na místo bruslení, přezouvání a upevnění ochranných pomůcek.
 • Na kurz si děti vezmou pohodlné sportovní oblečení, helmu, brusle a chrániče. Pokud si nejste jistí s výběrem vhodného oblečení a vybavení na inline bruslení, kontaktujte nás, my vám rádi poradíme. Možné je si u nás vybavení na dobu kurzu půjčit. Půjčovné se stanovuje dle doby zapůjčení vybavení.
 • Lekce může být zrušena kvůli špatnému počasí. V tomto případě bude instruktor Vás i školu informovat a doba trvání kurzu se o týden posune.
 • Vámi zmeškané lekce lze nahrazovat kdykoliv a kdekoliv po celou dobu trvání vašeho kroužku.
V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, začátkem nového roku Vám přijde e-mail, kde bude možnost dítě z dalšího pololetí odhlásit nebo potvrdit jeho pokračování.
 

13. Karate – SK KAMIWAZA

Tréninky: úterý 18.15 – 19.00 ve školní tělocvičně
Registrace a přihlášky na www.karate1.cz, tel. 724 087 22

14. Fotografická dílna

Lektor: Ing. Jan Šejba, CSc.
Cena: 5000 Kč/15 lekcí za pololetí
Min. počet žáků. 4 a max. 6
Termín konání: každé pondělí v 17 h
Přihlašování:  pomocí elektronické přihlášky na webu na začátku školního roku: www.intellectus.cz v sekci Kde jsme a přihlášky. 
Další info:

15. Výuka a trénink plavání Sports Team CZ

Sports Team CZ je sportovní organizace specializující se na plavání. Výuka a trénink plavání pro děti od 4 let probíhá v Aquacentru Šutka. Více informací naleznete na webu www.sportsteam.cz.