Úvodní strana » Školní družina a kroužky » Kroužky zajišťované externě

Kroužky zajišťované externě pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, 

níže zveřejňujeme nabídku kroužků zajišťovaných externími organizacemi. Přihlášení provádějte na níže uvedeném kontaktu u každého kroužku. Platba je realizována vždy dané organizaci.

Mgr, Tomáš Táborský
ředitel školy

1. Florbalový kroužek OLYMP FLORBAL 

- kroužek je určen pro děti z 1. – 7. třídy základní školy
- kroužek florbalu bude probíhat:
            1. pátek 14:00 – 14:55 pro 1. – 3. třídu
           2. pátek 15:05 – 16:00 pro 4. – 7. třídu
- poslední hodina proběhne 26. 5. 2023
- cena kroužku je 1 200 Kč/pololetí
- děti trenér vyzvedává v družině, po ukončení tréninkové hodiny do ní opět děti odvede. Žáci ze tříd, kdy již není provozována družina, se dostaví na hodinu sami, i z ní sami odchází.
- po dobu tréninkové hodiny přebírá odpovědnost za děti Olymp florbal
Přihlašovat se mohou děti již nyní na www.florbalprodeti.cz
 

2. Kroužky anglického jazyka 

Storytelling

Storytelling neboli vyprávění příběhů. Příběhy čerpáme z dětských knížek, které si nejen přečteme, ale i zpracujeme pomocí her, krátkých představení, pracovních listů a dalších aktivit. Jedné knize se věnujeme zhruba 4 lekce.
Kroužky pořádá sdružení lektorů anglického jazyka English Line ve spolupráci se ZŠ Hovorčovická. Všechny kroužky probíhají v budově školy ZŠ Hovorčovická.
Závazné přihlášky  vyplňte, prosím, zde:  https://forms.gle/F6nkp9kMGmNR29e79 nejpozději do 16. 9. 2022. Počet dětí ve skupině je 6-12. Kurz otevíráme při dostatečném zájmu. Při případném větším zájmu rozhoduje čas přihlášky a dalším žákům se budeme snažit otevřít nový kurz dle možností školy a lektora.
Termíny kroužků:
 • Storytelling 1. ročník - úterý 11.50-12.35 (5. vyučovací hodina)
 • Storytelling 2.ročník - pondělí 11.50-12.35 (5. vyučovací hodina)
 • Storytelling 3.ročník - pondělí 12.45-13.30 (6. vyučovací hodina)
 • Storytelling 4.ročník - úterý 12.45-13.30 (6. vyučovací hodina)
 • Storytelling 5.ročník - čtvrtek 14-14.45
Cena kurzu je 1650 Kč za pololetí. Kurzy začínají v týdnu od 26. 9. 2022 a první pololetí končí 27.1.2023. Neučí se v době školních prázdnin, případné odpadlé hodiny budou nahrazeny.
Kurzovné uhraďte, prosím, na účet číslo 670100-2215798194/6210, do zprávy pro příjemce napište ZŠ Hovorčovická, jméno vašeho dítěte a třídu.                           

Příprava na zkoušku PET z anglického jazyka

Ve školním roce 2022-23 připravujeme nový kroužek angličtiny zaměřený na přípravu ke zkoušce PETfS, úroveň B1. Preliminary for Schools (PETfS) je na stejné úrovni jako Cambridge English PET a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku.
Příprava ke zkoušce PET (doporučeno pro 8. a 9.ročník) – středa 14 -14.45. Kroužek pořádá sdružení lektorů anglického jazyka English Line ve spolupráci se ZŠ Hovorčovická a probíhá v budově školy ZŠ Hovorčovická.
 
Závazné přihlášky  vyplňte, prosím, zde:  https://forms.gle/qCreV76d5qivWiDMAnejpozději do 16. 9. 2022. Počet dětí ve skupině je 6-12. Kurz otevíráme při dostatečném zájmu. Při případném větším zájmu rozhoduje čas přihlášky a dalším žákům se budeme snažit otevřít nový kurz dle možností školy a lektora.
Cena kurzu je 1650 Kč za pololetí. Kurzy začínají v týdnu od 5. 10. 2022 a první pololetí končí 27. 1. 2023. Neučí se v době školních prázdnin, případné odpadlé hodiny budou nahrazeny. V ceně kurzu není zahrnut poplatek za zkoušku.
Kurzovné uhraďte, prosím, na účet číslo 670100-2215798194/6210, do zprávy pro příjemce napište zkouška PETfS, ZŠ Hovorčovická, jméno vašeho dítěte a třídu.
 
Mgr. Dagmar Tichá
lektorka a koordinátorka kurzů English Line, učitelka angličtiny na ZŠ Hovorčovická
Kontakt: englishline@volny.cz, +420 775 040 872, www.englishline.cz

3. Basket Slovanka 

Termín a čas:
 • pondělí 14.30 – 15.30 h - přípravka (děvčata i chlapci)
 • úterý 16.00 – 18.00 h - družstva U11 děvčata 10-11 let, U12 děvčata 11-12 let
 • úterý 17.00 – 18.00 h - družstva U11 děvčata 10-11 let, U12 děvčata 11-12 let
 • čtvrtek 15.30 – 18.00 h - družstva U11 děvčata 10-11 let, U12 děvčata 11-12 let
 • pátek 14.00 – 15.00 h - nábor dětí ze ZŠ Hovorčovická (1. – 3. třída)
 • pátek 14.30 – 15.30 h - přípravka (děvčata i chlapci)
Pro více informací kontaktujte trenéra pana Ivana Zábranského, tel. 602 150 503.
Další informace na webu: http://www.basketslovanka.cz/
 

4. Stolní tenis v ZŠ Hovorčovická 

 • nábor dětí narozených 2010 až 2016 (starší po domluvě)

 • přihlášky na e-mail info@kstbohnice.cz

 • tým zkušených trenérů / přátelská atmosféra

 • tréninky každou středu 13,30 - 15 hod. přímo v tělocvičně školy

 • cena 1 400,- Kč na polovinu školního roku

 • více informací osobně na kroužku nebo na www.kstbohnice.cz

5. Minivolejbal SK Kometa Praha

SK Kometa Praha - volejbalový klub s dlouholetou tradicí nabízí sportovní vyžití pro děti 1. - 3. třídMini přípravky jsou zaměřeny především na celkový rozvoj všeobecných pohybových a koordinačních schopností dětí. Speciální průprava pro volejbal se děje nenásilnou formou, pouze jako seznámení se základními technikami tohoto sportu. Je kladen důraz na využití přirozené potřeby pohybu u malých dětí. Cílem je vytvořit kladný vztah ke sportu.
Na ZŠ Hovorčovická trénujeme vždy ve čtvrtek od 14 do 15,30 h. pod vedením zkušené trenérky.
První letošní trénink proběhne ve čtvrtek 15. 9. od 14 h. ve velké tělocvičně ZŠ Hovorčovická. První trénink je možné si přijít vyzkoušet. Pro následné přihlášení je nutné vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek.
Veškeré informace naleznete na stránkách Komety www.skkometapraha.cz.
Milujeme pohyb! Milujeme sport!
Tým SK Kometa Praha
Telefon: 732 426 182
e-mail: info@skkometapraha.cz  

6. Kroužek ROBOTIKY 

Kroužek Robotiky pro děti bude veden v učebně fyziky v ZŠ Hovorčovická.
Nabízené lekce:
Pondělí - od 13:45 do 15:15 - Robotika pro děti 3 (5. - 6. třída)
Úterý - od 14:00 do 15:30 - Robotika pro děti 1 (1. - 3. třída)
Úterý - od 15:30 do 17:00 - Robotika pro děti 2 (3. - 4. třída)
Kroužek bude otevřen pouze v případě přihlášení aspoň 10-ti zájemců. Veškeré pomůcky jsou poskytovány ze strany zřizovatele kroužku. Přihlášky vyplňujte skrz webový formulář, na který se dostanete po kliknutí na tlačítko „Jak se přihlásit?“, které naleznete v horní části našeho webu http://www.robokids.cz/jak-se-prihlasit
 

7. Veselá věda 

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ.
Termín: každý čtvrtek od 6. října 14:00 - 15:00.
Přihlášky a více informací na:  www.veselaveda.cz
 
Kroužek Bricks4Kidz® 1-3.třída
 
Rozvíjí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®. Děti staví pod vedením lektora motorizované modely z LEGO® kostek, které se hýbají. Lekce jsou zaměřeny na různé tematické okruhy – např. vesmír, známé stavby, zvířata, tovární stroje či zajímavé vynálezy. Kurzy Bricks 4 Kidz® probíhají každý týden během školního roku (v rámci jednoho pololetí). Lekce trvá 50 min. Každé pololetí má 14 lekcí.
Termín: každé pondělí v týdnu od 3. 10.  16 – 17 hod
 

8. Pěvecký sbor Osmikvítek 

Přijďte si s námi zazpívat a vystoupit např. na Staroměstském náměstí, v chrámu sv. Víta či v KD Krakov!
Přijímáme nové zpěváčky od nejmenších dětí až po děti z 8. tříd do Dětského pěveckého sboru Osmikvítek. Scházíme se v KD Krakov v Bohnicích a také v Centru RoSa v Kobylisích. Děti rozřazujeme do tří přípravných oddělení – Sněženek, Kopretinek a Pampelišek. Jsme sbor, kam se děti těší, že si zazpívají, zahrají na doprovodné nástroje, zasoutěží na sborových festivalech a vyřádí se na soustředěních sboru.
 
Zkoušky sboru:
Kopretinky (děti z 1. a 2. tříd)
 • čtvrtek 15.30 – 16.20 v KD Krakov
 • středa  15.30 – 16.20 v Centru RoSa
Pampelišky (děti ze 3. - 5. tříd)
 • úterý 15.55 – 17.05 v KD Krakov
 • středa 17.25 – 18.35 v Centru RoSa
Přihlášky online na www.osmikvitek.cz po přezkoušení. Termíny přezkoušení najdete na www.osmikvitek.cz.

9. Kutil Junior - kroužek kutilství a řemesel 

Kroužek přináší dětem možnost věnovat se technickým činnostem přímo ve své škole.
Děti se seznámí s různými druhy nářadí a během lekcí pracují s rozmanitým materiálem. Učí se pečlivosti, trpělivosti, zručnosti, soustředění. Poznají radost z dokončené práce. Učí se pracovat samostatně i v týmu.
Mezi naše projekty patří mimo jiné: věšák, námořnická polička, nástěnné hodiny, lis na rostliny, truhlík na bylinky, taška z trička, košík na chléb, stojánek na tužky…. 
Všechny projekty jsou plně funkční a využitelné v domácnosti !
 
Naše motto: KUTIL JUNIOR NESLEDUJE MONITOR
Termín: každé pondělí od 14 h do 15 h
Více informací a přihlášky na www.kutiljunior.cz a info@kutiljunior.cz
Fotografie výrobků a práce v hodinách též na www.facebook.com/kutiljunior
 

10. Berukroužky - Malý kuchtík

Termín: Úterý 15:00 - 16:00
Začátek: 04.10.2022 
Cena: 2 390 Kč za pololetí (15 lekcí)
Přihlašování přes:  www.berukrouzky.cz/burza
Na kroužku Malého kuchtíka se děti naučí základním postupům při přípravě jednoduchých i složitějších pokrmů. Důraz je kladen především na rozeznávání různých vůní a chutí, důležitý je také rozvoj sebeobsluhy dítěte, který je zde podporován především hravou formou.

11. Inline bruslení 

Přihlášku na kroužek vyplníte elektronicky na adrese: 
Cena: 12 lekcí / 1 920 Kč
Začátek kroužku: 24. března 2023 , každý pátek mimo velikonoční prázdniny
Tento kroužek je určený pro začátečníky a mírně pokročilé - dětské bruslaře, kteří se s tímto skvělým sportem chtějí seznámit, nebo s ním již zkušenosti mají a rádi by se naučili více  nebo zopakovali průpravné hry a cvičení pro nácvik dovedností.
 
Za sedm týdnů se děti v kroužku naučí:
 • brzdit brzdičkou + se seznámí s technikou brzdění “téčkem” a pluhem
 • zatáčet “áčkem” případně carvingový způsobem
 • dvouoporové a jednooporové bruslařské dovednosti
 • seznámí se s jízdou vzad a s překládáním vpřed
 • naučí se jednoduché skoky a obraty
 • seznámí se s jízdou na předních kolečkách a dalšími triky
Kurz probíhá zábavnou formou, při které si velice rychle osvojí nové bruslařské dovednosti. Pomocí různých cvičení si děti podvědomě zlepší svoji bruslařskou obratnost. Vše učíme formou hry, tak aby je výuka bavila. Nikoho nenecháme pozadu a všem se snažíme alespoň chvilku individuálně věnovat tak, abychom děti už od začátku učili správné technice.
Jsme si jistí, že se pro Vaše děti inline bruslení stane především zábavou, ve které se budou chtít neustále zdokonalovat. Například v jarním pokračování kroužku.
 • Samotná lekce inline bruslení trvá 45 minut, zbývající čas je věnován přesunu dětí na místo bruslení, přezouvání a upevnění ochranných pomůcek.
 • Na kurz si děti vezmou pohodlné sportovní oblečení, helmu, brusle a chrániče. Pokud si nejste jistí s výběrem vhodného oblečení a vybavení na inline bruslení, kontaktujte nás, my vám rádi poradíme. Možné je si u nás vybavení na dobu kurzu půjčit. Půjčovné se stanovuje dle doby zapůjčení vybavení.
 • Lekce může být zrušena kvůli špatnému počasí. V tomto případě bude instruktor Vás i školu informovat a doba trvání kurzu se o týden posune.
 • Vámi zmeškané lekce lze nahrazovat kdykoliv a kdekoliv po celou dobu trvání vašeho kroužku.
V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, začátkem nového roku Vám přijde e-mail, kde bude možnost dítě z dalšího pololetí odhlásit nebo potvrdit jeho pokračování.
 

12. Karate – SK KAMIWAZA 

Tréninky: úterý 18.15 – 19.00 ve školní tělocvičně
Registrace a přihlášky na ww.karate1.cz, tel. 724 087 22