Úvodní strana » Školní družina a kroužky » Kroužky zajišťované externě

Kroužky zajišťované externě

Vážení rodiče, 

níže zveřejňujeme nabídku kroužků zajišťovaných externími organizacemi. Přihlášení provádějte na níže uvedeném kontaktu u každého kroužku. Platba je realizována vždy dané organizaci.

Mgr, Tomáš Táborský
ředitel školy

1. MALÝ ŠÉFKUCHAŘ - KURZY VAŘENÍ PRO DĚTI

Termín a čas je v přihlášce: http://www.maly-sefkuchar.cz/p/prihlaska.html
 
Přihlášky je možné podávat on-line, e-mailem nebo telefonicky. Platba za kurz je vždy prováděna převodem na základě přihlášky. 
První kolo je časově zde: 
ZŠ Hovorčovická (P8) - PO 13.00 až 14.00 - skupina A (začátečníci) - září 2019 až leden 2020 - 2.390,-Kč
ZŠ Hovorčovická (P8) - PO 14.00 až 15.00 - skupina A (začátečníci) - září 2019 až leden 2020 - 2.390,-Kč
Druhé kolo: 
ZŠ Hovorčovická (P8) - PO 13.00 až 14.00 - skupina A (začátečníci) - únor 2020 až červen 2020 - 3.420,-Kč
ZŠ Hovorčovická (P8) - PO 14.00 až 15.00 - skupina A (začátečníci) - únor 2020 až červen 2020 - 3.420,-Kč
Pro koho: základ dětí věkově jsou děti 1 až 4 třída, protože ty mají největší zájem, a ti, kdo chodili do prvního kurz další rok pokračují nadstavbou
V kurzu si děti vyzkouší teplou i studenou kuchyni – předkrmy, polévky, hlavní jídla, saláty, zákusky. Probereme spolu i etiketu stolování, popovídáme si o různých typech kuchyní a zdravé výživě.
Děti se dále naučí krájet, strouhat, vážit, míchat, ochutnávat. Budou pracovat se zeleninou, ovocem, masem, těstem i kořením. Ovládnou nůž, škrabku, mixér i troubu. Vyzkouší si prostírání, servírování a nakonec si své výtvory vždy s chutí snědí.

2. Stolní tenis v ZŠ Hovorčovická

 • nábor dětí narozených 2010 až 2013 (starší po domluvě)

 • přihlášky na e-mail info@kstbohnice.cz

 • tým zkušených trenérů / přátelská atmosféra

 • tréninky každou středu 1,5 hod. přímo v tělocvičně školy

 • možnost rozvoje talentu dítěte a pokračování ve sportovním klubu

 • cena 1.250,- Kč na polovinu školního roku

 • více informací osobně na kroužku nebo na www.kstbohnice.cz

3. Minivolejbal SK Kometa Praha

Zveme všechny děti od 1. do 3. ročníku do volejbalové přípravky na ZŠ Hovorčovická, která je zaměřená na celkový tělesný a pohybový rozvoj se zaměřením na míčové hry. Cílem je vybudovat dobré sportovní návyky, naučit kolektivnímu chování a přirozenou hravou formou budovat pozitivní přístup ke sportu
Zahájení tréninků ve školním roce 2019/2020 proběhne v úterý 10.9.2019 od 14:00 hodin v tělocvičně ZŠ Hovorčovická.
První trénink je otevřený - pro rodiče, prarodiče, tetičky.. všichni jsou vítáni !
Tréninky probíhají 2x týdně dle rozvrhu uvedeného na stránkách http://www.skkometapraha.cz/hlavni-strana/
Hlavní trenér přípravky: Mgr. Eva Němcová
Telefon: +420732 426 182
e-mail: info@skkometapraha.cz  

4. Kroužek ROBOTIKY

Kroužek Robotiky pro děti bude veden každou středu v časech od 14 – 15 h, 15 – 16 h, 16 – 17 h v učebně fyziky v ZŠ Hovorčovická. Přesný čas konání kroužku budeme vybírat na základě časových možností zájemců. Kroužek bude otevřen pouze v případě přihlášení aspoň 10-ti zájemců. Veškeré pomůcky jsou poskytovány ze strany zřizovatele kroužku. Přihlášky vyplňujte skrz webový formulář, na který se dostanete po kliknutí na tlačítko „Přihlásit se“, které naleznete v horní části našeho webu www.robokids.cz .
Robotika pro děti I. (1. – 3. třída ZŠ) vhodná pro ty mladší. Vplujeme do světa Robotiky zábavnou formou a během stavby zajímavých, a i naučných projektů se dozvíme, jak vše funguje. Během roku si také zasoutěžíme a poměříme síly v různých výzvách.
Robotika pro děti II. (4. – 6. třída ZŠ) druhá verze našeho kroužku, vhodná pro ty starší a pro absolventy první Robotiky pro děti. Zaměříme se na složitější projekty jak po stránce konstruktérské, tak i té programovací. Dozvíme se plno dalších zajímavých věcí a nebudou chybět soutěže a jiné výzvy.

5. Jazyková škola LIBERE

Kurzy anglického jazyka pro děti 1. stupně - zábavnou formou doplňují a rozšiřují učivo, rozvíjejí konverzaci a praktickou stránku jazyka. Po dosažení určité jazykové úrovně možnost složení dětské cambridgeské zkoušky – není podmínkou. Naše kurzy pro děti běží již tradičně na mnoha pražských školách s výbornými výsledky.

6. SK KOMETA TENIS

Pořádáme nábor děvčat a chlapců předškolního a školního věku pro doplnění tenisových přípravek, závodních a zájmových družstev.
Nábor probíhá každý týden od pondělí do pátku ve 14 - 19 h na tenisových dvorcích SK Kometa Praha a ve sportovním areálu Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11.
Kontaktní osoba:
Jiří Suchánek, tel. 605 946 859
 

7. Veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz
Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. Letos od 30. září, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 1590 Kč za pololetí 
Termín: ve čtvrtek 14:00 - 15:00 h, případně i další skupinu 15:15  - 16:15 h (od 30. září)
 

8. Pěvecký sbor Osmikvítek

Přijďte si s námi zazpívat a vystoupit např. na Staroměstském náměstí, v chrámu sv. Víta či v KD Krakov!
Přijímáme nové zpěváčky od nejmenších dětí až po děti z 8. tříd do Dětského pěveckého sboru Osmikvítek. Scházíme se v KD Krakov v Bohnicích a také v Centru RoSa v Kobylisích. Děti rozřazujeme do tří přípravných oddělení – Sněženek, Kopretinek a Pampelišek. Jsme sbor, kam se děti těší, že si zazpívají, zahrají na doprovodné nástroje, zasoutěží na sborových festivalech a vyřádí se na soustředěních sboru.
 
Přijďte mezi nás!
 
Zkoušky sboru:
Kopretinky (děti z 1. a 2. tříd)
 • čtvrtek 15.30 – 16.20 v KD Krakov
 • středa  15.30 – 16.20 v Centru RoSa
Pampelišky (děti ze 3. - 5. tříd)
 • úterý 15.55 – 17.05 v KD Krakov
 • středa 17.25 – 18.35 v Centru RoSa
Přihlášky online na www.osmikvitek.cz po přezkoušení. Termíny přezkoušení najdete na www.osmikvitek.cz.
Cena: 1.800,- Kč na pololetí

9. Beru kroužky

Hollywood Club
Klapka, akce, jedeme. Během roku natočíme film!
Kutilská dílna
Odneseme si mnoho výrobků i praktických dovedností.
Deskové hry
Přirozenou formou rozvíjí logické myšlení a přináší spoustu zábavy s kamarády.
Moderní tance
Pojďme si zatancovat a užít si spoustu zábavy.
Malý kuchtík
Co když máte doma nového Jamieho Olivera?
 
Přihlašování probíhá na našich webových stránkách www.berukrouzky.cz, kde zároveň najdete i více informací.

10. Kurz: Probuď své Já (kroužek mentálního koučinku)

Hlavním cílem kurzu je prohloubit motivaci, zvýšit chuť studentů ke vzdělání, zároveň zvýšení sebevědomí a sebedůvěry. Celý kurz je vedený vzájemnou interakcí, vypracováním různých rozborů a cvičeními. 
Témata - jak pracovat se svými silnými stránkami, moje sny a jak si je plnit, myšlení vítěze, principy úspěchu těch nejúspěšnějších apod. 
Délka kurzu - říjen, listopad, prosinec - 12x lekcí 
Intenzita kurzu 1 týdně cca 60 - 75 min 
Cena kurzu 3000 Kč (možnost platit měsíčně 1 000 Kč) 
Minimální počet účastníků 6 
Maximální počet účastníků 10 (pokud by bylo více, vznikne více skupin) 
Do kurzu se účastník přihlašuje závazně po dobu celých 12 lekcí 
Více informací na www.vc-genius.cz nebo na níže uvedených kontaktech. 

11. Kutil Junior - kroužek kutilství a řemesel

Kroužek přináší dětem možnost věnovat se technickým činnostem přímo ve své škole.
Děti se seznámí s různými druhy nářadí a během lekcí pracují s rozmanitým materiálem. Učí se pečlivosti, trpělivosti, zručnosti, soustředění. Poznají radost z dokončené práce. Učí se pracovat samostatně i v týmu.
Mezi naše projekty patří mimo jiné: věšák, námořnická polička, nástěnné hodiny, lis na rostliny, truhlík na bylinky, taška z trička, košík na chléb, stojánek na tužky…. 
Všechny projekty jsou plně funkční a využitelné v domácnosti !
 
Naše motto: KUTIL JUNIOR NESLEDUJE MONITOR
Termín: každé pondělí od 14 h do 15 h
Více informací a přihlášky na www.kutiljunior.cz a info@kutiljunior.cz
Fotografie výrobků a práce v hodinách též na www.facebook.com/kutiljunior
 

12. Florbal

Sportovní družstvo F.C. VORMS Praha pořádá florbalový kroužek v ZŠ Hovorčovická určený převážně pro kluky a holky 1. – 5. tříd. Na kroužku se věnujeme sportovní přípravě a základům florbalu. Kroužek probíhá pod vedením zkušených vyškolených trenérů. Možnost postupu do závodní skupiny. Pořádáme přípravný týden o prázdninách.
Kroužek probíhá ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 a v pátek od 14:30 do 16:00. Ve spolupráci s družinou probíhá vyzvedávání a vracení dětí v rámci budovy školy.
Cena 2500,- Kč za pololetí. Kroužek probíhá od září do června.
Přijďte na náš páteční trénink. S sebou sportovní oblečení a obuv. Vybavení rádi zapůjčíme.
Více informací poskytne Radek Šmerák na emailu: mladez@vorms.cz a telefonu: 603 416 392.
 

13. Inline bruslení

Přihlášku na krouže vyplníte elektronicky na adrese: https://www.jsmeinline.cz/kurz/kurz-inline-ve-skolach-a-skolkach/14135/
Ve druhém pololetí 10 lekcí
Den v týdnu pátek a čas 13:30 - 15:00 
Tento kroužek je určený pro začátečníky a mírně pokročilé - dětské bruslaře, kteří se s tímto skvělým sportem chtějí seznámit, nebo s ním již zkušenosti mají a rádi by se naučili více  nebo zopakovali průpravné hry a cvičení pro nácvik dovedností.
Za šest týdnů se děti v kroužku naučí:
 • brzdit brzdičkou + se seznámí s technikou brzdění “téčkem” a pluhem
 • zatáčet “áčkem” případně carvingový způsobem
 • dvouoporové a jednooporové bruslařské dovednosti
 • seznámí se s jízdou vzad a s překládáním vpřed
 • naučí se jednoduché skoky a obraty
 • seznámí se s jízdou na předních kolečkách a dalšími triky
Kurz probíhá zábavnou formou, při které si velice rychle osvojí nové bruslařské dovednosti. Pomocí různých cvičení si děti podvědomě zlepší svoji bruslařskou obratnost. Vše učíme formou hry, tak aby je výuka bavila. Nikoho nenecháme pozadu a všem se snažíme alespoň chvilku individuálně věnovat tak, abychom děti už od začátku učili správné technice.
Jsme si jistí, že se pro Vaše děti inline bruslení stane především zábavou, ve které se budou chtít neustále zdokonalovat. Například v jarním pokračování kroužku.
 • V kurzu Vás čeká 6 lekcí během 6 týdnů.
 • Samotná lekce inline bruslení trvá 45 minut, zbývající čas je věnován přesunu dětí na místo bruslení, přezouvání a upevnění ochranných pomůcek.
 • Na kurz si děti vezmou pohodlné sportovní oblečení, helmu, brusle a chrániče. Pokud si nejste jistí s výběrem vhodného oblečení a vybavení na inline bruslení, kontaktujte nás, my vám rádi poradíme. Možné je si u nás vybavení na dobu kurzu půjčit. Půjčovné se stanovuje dle doby zapůjčení vybavení.
 • Lekce může být zrušena kvůli špatnému počasí. V tomto případě bude instruktor Vás i školu informovat a doba trvání kurzu se o týden posune.
 • Vámi zmeškané lekce lze nahrazovat kdykoliv a kdekoliv po celou dobu trvání vašeho kroužku.
V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, začátkem nového roku Vám přijde e-mail, kde bude možnost dítě z dalšího pololetí odhlásit nebo potvrdit jeho pokračování.
 

14. Kroužek lezení na lezecké stěně Boulder

Rádi bychom Vám nabídli kroužek lezení pro děti na lezecké stěně Boulder Bar v Praze-Holešovicích. Jedná se o kroužek boulderingu, tedy disciplíny sportovního lezení, při které se leze bez lana na stěně vysoké 2 - 3 m, a všechny odskoky či pády zachytí měkké dopadiště umístěné po celé podlahové ploše stěny.
Lezení je sport nejen zajímavý a zábavný, ale také zdraví prospěšný, protože děti při něm musejí používat všechny čtyři končetiny. Nedochází tedy k jednostrannému přetěžování určité části těla. Lezení také pomáhá při problémech se zády, přispívá ke správnému držení těla a zlepšuje rovnováhu.
Náplň hodin byla sestavena na základě spolupráce s dětským fyzioterapeutem. Vše probíhá zábavnou formou tak, aby děti hodiny bavily. Zárukou je individuální přístup – jeden lektor má na starosti maximálně 6 dětí. Po lezení následuje protažení a krátká relaxace zaměřená na celkové zklidnění. Spolu s kurzem můžete dětem objednat i zdravé BB svačinky.
Jak se přihlásit:
- přihlašování již probíhá online na www.boulder.cz - v případě naplněného limitu kroužku  vás rezervace nepustí a nabídne vám zápis  do náhradníků – uvolní-li se místo, oslovíme vás
 

15. Kroužek parkouru

Naše sportovní centrum Boulder bar v Praze Holešovicích se loni rozšířilo o novou tělocvičnu zaměřenou na gymnastiku a parkour a rádi bychom Vám nabídli kroužek parkouru pro děti.
Parkour je ideálním základem, děti se zpevní, získají flexibilitu, naučí se koordinovat své tělo a hlavně zažijí obrovskou radost z pohybu a zábavu, což je pro sport tou nejlepší motivací! Všechny kurzy vedou zkušení  trenéři. Náplň hodin byla sestavena na základě spolupráce s dětským fyzioterapeutem. Vše probíhá zábavnou formou tak, aby děti hodiny bavily. Zárukou je individuální přístup, kdy se trenér věnuje menšímu počtu dětí a může tak s dětmi lépe pracovat a učit je. Spolu s kurzem můžete dětem objednat i zdravé BB svačinky.
Jak se přihlásit:
- přihlašování je již spuštěno a probíhá online na www.boulder.cz - v případě naplněného limitu kroužku  vás rezervace nepustí a nabídne vám zápis do náhradníků – uvolní-li se místo, oslovíme vás

16. Karate

začátečníci (pro 1. i 2. stupeň) - každé úterý 18:15 - 19:00 - školní tělocvična - zajišťuje SK KAMIWAZA KARATE
SK KAMIWAZA KARATE je největším karate klubem v ČR s mezinárodními úspěchy a tituly mistrů Evropy a světa. Tréninky v ZŠ Hovorčovická jsou ideálním místem pro první krůčky s karatem a seznámení se s tímto populárním bojovým uměním, které je součástí olympijského hnutí. Děti mají všeobecný trénink přípravy zaměřený na přípravu na zkoušky (techniky, kihon, řízené kumite na pásek). Děti se zde nenásilnou a zábavnou formou naučí základní techniky karate, údery a kopy, které trénují naprázdno, dále si zlepšují fyzickou zdatnost, koordinaci těla, vytrvalost, či obratnost. Je to ideální místo, kde se dítě, přímo ve své škole, připraví na první bílý pásek a vyzkouší si, co znamená být malým, či velkým karatistou. Pro děti jsou v průběhu roku pořádány i různé akce jako jsou závody pro začátečníky, soustředění, příměstské tábory a mnoho dalších akcí, které dětem pomůžou v jejich rozvoji. Dětem je zaručena možnost dlouhodobého rozvoje, a to díky konceptu, který je v rámci kurzů karate nastaven. Více informací na www.kamiwaza.cz.
 

17. Malý průzkumník přírody

cílová skupina: 1. - 5. třída ZŠ
čas: čtvrtek 14.00 - 15.30 
učebnu nepotřebujeme, chodíme ven
cena: 1580,- za pololetí (=15 lekcí)
koordinátor Radek Lüftner, tel. 739 408 921, mpp@ekodomov.cz
Kroužek Malý průzkumník přírody je určen všem malým průzkumníkům a dobrodruhům, pro které je pobyt v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí vyrážíme ven do okolí školy, abychom společně prozkoumali známá i méně známá místa a podívali se na ně očima botanika, entomologa či ornitologa. Budeme si společně hrát, ptát se, dělat experimenty, bádat a prožívat. Za jedno pololetí stihneme 15 lekcí kroužku. Na kroužek není třeba žádné speciální vybavení, jen oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí a pobytu venku, protože chodíme ven téměř za každého počasí.

18. Sportovní hry – příprava pro softball

Zaujal vás softball a rádi byste vyzkoušeli, jak se hraje?
1. - 3. třída, středa 15:00 -16:00
Začínáme od října …. A co vás na kroužku čeká?
Hry na reakci a rozvoj rychlosti, obratnosti a postřehu, strečink
Nácvik správného běhání, házení a chytání míče do softballové rukavice
Vedení zkušenými trenéry a hráči softballového klubu Joudrs Praha
Možnost účasti na školních ligách nebo víkendovém turnaji
Kroužky probíhají ve školní tělocvičně
Přihlášení přes webové stránky www.joudrs.cz nebo joudrs.sport@gmail.com
 

19. Výuka a trénink plavání Sports Team CZ

Sports Team CZ je sportovní organizace specializující se na plavání. Výuka a trénink plavání pro děti od 4 let probíhá v Aquacentru Šutka. Více informací naleznete na webu www.sportsteam.cz.