Úvodní strana » Školní družina a kroužky » Kroužky zajišťované externě

Kroužky zajišťované externě pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, 

níže zveřejňujeme nabídku kroužků zajišťovaných externími organizacemi. Přihlášení provádějte na níže uvedeném kontaktu u každého kroužku. Platba je realizována vždy dané organizaci.

Mgr, Tomáš Táborský
ředitel školy

 

1. Příprava na CERMAT testy 5. a 9. třída

Se zkušenostmi a nadšením studentů Matfyzu nabízíme důkladnou přípravu na CERMAT přijímací testy z matematiky pro 5. i 9. třídu.
 
Při osobní výuce v malých skupinkách propočítáme důsledně nejčastější typy příkladů i ty, co by naopak mohly zaskočit, a povíme si jak je snadno vyřešit. Každému se pak budeme během hodiny věnovat individuálně, aby se co nejvíce posunul a získal jistotu. Klid při zkoušce je často to nejdůležitější. Proto budeme během roku psát i několik testů nanečisto, které pak podrobně rozebereme. Doplníme také pár triků z našich přijímacích zkoušek na Gymnázium Jana Keplera.
 
termín osmileté: pondělí 13:00 - 14:00
termín čtyřleté: pondělí 14:10-15:10 (změna)
 
Jednotná cena za 23 lekcí (od 2. října do 8. dubna): 3800 Kč

Maximální kapacita: 20 účastníků na termín, rozhoduje termín podání přihlášky.

Naskenované přihlášky a jakékoli dotazy posílejte emailem na adresu cermatematika@email.cz. Fyzicky poté přihlášky odevzdáte na první hodině.
 
Sraz účastníků bude vždy 5 minut před začátkem lekce ve vestibulu školy.
 
Vaši lektoři
Šimon Rada a Sára Byšková,
Učitelství matematiky a fyziky a Matematika pro Informační technologie, MFF UK
 

2. Keramika 

Termín: středa 14:00 - 15:00
Začátek: 04.10.2023 
Cena: 2 685 Kč (15 lekcí = platba pololetí)
Přihlašování přes:  www.berukrouzky.cz/burza
Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky, která je pro děti velmi důležitá. Děti si v průběhu našeho kurzu vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy práce se samotvrdnoucí keramickou hmotou a speciálními barvami.

3. Fotbalový kroužek

4. Malá flétnička

 • pro žáky 1. stupně
 • termín čtvrtek od 15:00 do 16:00
 • cena 15 lekcí 2 500 Kč + vlastní flétna

5. Hudební kroužek

 • pro žáky 1. stupně
 • termín čtvrtek od 14:00 do 15:00
 • cena 15 lekcí 2 500 Kč

6. Florbalový kroužek OLYMP FLORBAL 

- kroužek je určen pro děti z 1. – 6. třídy základní školy
- kroužek florbalu bude probíhat:
            1. pátek 14:00 – 14:55 pro 1. – 3. třídu
           2. pátek 15:05 – 16:00 pro 4. – 6. třídu
- první hodina proběhne 22. 9. 2023
- poslední hodina proběhne 7. 6. 2024
- cena kroužku je 1 450 Kč/pololetí
- děti trenér vyzvedává v družině, po ukončení tréninkové hodiny do ní opět děti odvede. Žáci ze tříd, kdy již není provozována družina, se dostaví na hodinu sami, i z ní sami odchází.
- po dobu tréninkové hodiny přebírá odpovědnost za děti Olymp florbal
Přihlašovat se mohou děti již nyní na: https://florbalprodeti.cz/skoly/zs-hovorcovicka/
 

7. Kroužky anglického jazyka 

Storytelling

Storytelling neboli vyprávění příběhů. Příběhy čerpáme z dětských knížek, které si nejen přečteme, ale i zpracujeme pomocí her, krátkých představení, pracovních listů a dalších aktivit. Jedné knize se věnujeme zhruba 4 lekce.
Kroužky pořádá sdružení lektorů anglického jazyka English Line ve spolupráci se ZŠ Hovorčovická. Všechny kroužky probíhají v budově školy ZŠ Hovorčovická.
Počet dětí ve skupině je 6-12. Kurz otevíráme při dostatečném zájmu. Při případném větším zájmu rozhoduje čas přihlášky a dalším žákům se budeme snažit otevřít nový kurz dle možností školy a lektora.
Termíny kroužků: Bude upřesněno během měsíce srpna
 • Storytelling 1.A - po. 5. vh
 • Storytelling 1.B - čt. 5. vh 
 • Storytelling 2.A - čt. 6. vh 
 • Storytelling 2.B - po. 6. vh
 • Storytelling 3.ročníkčt. 7. vh 
 • Storytelling 4 a 5. ročník - stř. 7. vh
Kroužky storytelling začínají v týdnu od 18.9.2023.
Cena kurzu je 1850 Kč za pololetí. Neučí se v době školních prázdnin, případné odpadlé hodiny budou nahrazeny.
Online přihlášku vyplňte, prosím, zde: https://forms.gle/7F9EBXpS7xNedkbw7
Kurzovné uhraďte, prosím, na účet číslo 670100-2215798194/6210, do zprávy pro příjemce napište ZŠ Hovorčovická, jméno vašeho dítěte a třídu.     

Mgr. Dagmar Tichá

lektorka a koordinátorka kurzů English Line, učitelka angličtiny na ZŠ Hovorčovická
Kontakt: englishline@volny.cz, +420 775 040 872, www.englishline.cz
                     

8. Basket Slovanka 

Termín a čas:
 • pondělí 14.30 – 15.30 h - přípravka (děvčata i chlapci)
 • úterý 16.00 – 18.00 h - družstva U11 děvčata 10-11 let, U12 děvčata 11-12 let
 • úterý 17.00 – 18.00 h - družstva U11 děvčata 10-11 let, U12 děvčata 11-12 let
 • čtvrtek 15.30 – 18.00 h - družstva U11 děvčata 10-11 let, U12 děvčata 11-12 let
 • pátek 14.00 – 15.00 h - nábor dětí ze ZŠ Hovorčovická (1. – 3. třída)
 • pátek 14.30 – 15.30 h - přípravka (děvčata i chlapci)
Pro více informací kontaktujte trenéra pana Ivana Zábranského, tel. 602 150 503.
Další informace na webu: http://www.basketslovanka.cz/
 

9. Stolní tenis v ZŠ Hovorčovická 

 • nábor dětí narozených 2011 až 2017 (starší po domluvě)
 • přihlášky posílejte na e-mail info@kstbohnice.cz
 • tým zkušených trenérů / přátelská atmosféra
 • tréninky každou středu 14:00 - 15:00 hod. přímo v tělocvičně školy
 • cena 1 700,- Kč na polovinu školního roku
 • více informací osobně na kroužku nebo na www.kstbohnice.cz

10. Minivolejbal SK Kometa Praha

SK Kometa Praha - volejbalový klub s dlouholetou tradicí nabízí sportovní vyžití pro děti 1. - 3. třídMini přípravky jsou zaměřeny především na celkový rozvoj všeobecných pohybových a koordinačních schopností dětí. Speciální průprava pro volejbal se děje nenásilnou formou, pouze jako seznámení se základními technikami tohoto sportu. Je kladen důraz na využití přirozené potřeby pohybu u malých dětí. Cílem je vytvořit kladný vztah ke sportu.
Na ZŠ Hovorčovická trénujeme vždy ve čtvrtek od 14 do 15,30 h. pod vedením zkušené trenérky.
První letošní trénink proběhne ve čtvrtek 14. 9. od 14 h. ve velké tělocvičně ZŠ Hovorčovická. První trénink je možné si přijít vyzkoušet. Pro následné přihlášení je nutné vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek.
Veškeré informace naleznete na stránkách Komety www.skkometapraha.cz.
Milujeme pohyb! Milujeme sport!
Tým SK Kometa Praha
Telefon: 732 426 182
e-mail: info@skkometapraha.cz  

11. Kroužek ROBOTIKY 

Kroužek Robotiky pro děti bude veden v učebně fyziky v ZŠ Hovorčovická.
Nabízené lekce:
 
Úterý - od 14:00 do 15:15 - Robotika pro děti 1 (1. - 3. třída)
            - od 15:30 do 16:45 - Robotika pro děti 2 (absolventi R1 + 3. - 4. třída)
  
Kroužek bude otevřen pouze v případě přihlášení aspoň 10-ti zájemců. Veškeré pomůcky jsou poskytovány ze strany zřizovatele kroužku. Přihlášky vyplňujte skrz webový formulář, na který se dostanete po kliknutí na tlačítko „Jak se přihlásit?“, které naleznete v horní části našeho webu http://www.robokids.cz/jak-se-prihlasit
 

12. Veselá věda 

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ,

který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ.

Termín: každý čtvrtek 14:00 - 15:00.
Začátek kroužku je 5. 10. 2023
Přihlášky a více informací na:  www.veselaveda.cz
 

Kroužek VESELÉ LEGO KOSTIČKY

Rozvíjí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®. Děti staví pod vedením lektora motorizované modely z LEGO® kostek, které se hýbají.

Lekce jsou zaměřeny na různé tematické okruhy – např. vesmír, známé stavby, zvířata, tovární stroje či zajímavé vynálezy. Kroužek probíhá každý týden během školního roku (v rámci jednoho pololetí). Lekce trvá 50 min. Každé pololetí má 14 lekcí. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ

Termín: každé pondělí 15 – 15:50 hod
Začátek kroužku je 2. 10. 2023
Více informací na: www.veselaveda.cz
 

13. Pěvecký sbor Osmikvítek 

Přijďte si s námi zazpívat a vystoupit např. na Staroměstském náměstí, v chrámu sv. Víta či v KD Krakov!
Přijímáme nové zpěváčky od nejmenších dětí až po děti z 8. tříd do Dětského pěveckého sboru Osmikvítek. Scházíme se v KD Krakov v Bohnicích a také v Centru RoSa v Kobylisích. Děti rozřazujeme do tří přípravných oddělení – Sněženek, Kopretinek a Pampelišek. Jsme sbor, kam se děti těší, že si zazpívají, zahrají na doprovodné nástroje, zasoutěží na sborových festivalech a vyřádí se na soustředěních sboru.
 
Zkoušky sboru:
Kopretinky (děti z 1. a 2. tříd)
 • čtvrtek 15.30 – 16.20 v KD Krakov
 • středa  15.30 – 16.20 v Centru RoSa
Pampelišky (děti ze 3. - 5. tříd)
 • úterý 15.55 – 17.05 v KD Krakov
 • středa 17.25 – 18.35 v Centru RoSa
Přihlášky online na www.osmikvitek.cz po přezkoušení. Termíny přezkoušení najdete na www.osmikvitek.cz.

14. Kutil Junior - kroužek kutilství a řemesel 

Kroužek přináší dětem možnost věnovat se technickým činnostem přímo ve své škole.
Děti se seznámí s různými druhy nářadí a během lekcí pracují s rozmanitým materiálem. Učí se pečlivosti, trpělivosti, zručnosti, soustředění. Poznají radost z dokončené práce. Učí se pracovat samostatně i v týmu.
Mezi naše projekty patří mimo jiné: věšák, námořnická polička, nástěnné hodiny, lis na rostliny, truhlík na bylinky, taška z trička, košík na chléb, stojánek na tužky…. 
Všechny projekty jsou plně funkční a využitelné v domácnosti !
 
Naše motto: KUTIL JUNIOR NESLEDUJE MONITOR
Termín: každé pondělí od 14 h do 15 h
Více informací a přihlášky na www.kutiljunior.cz a info@kutiljunior.cz
Fotografie výrobků a práce v hodinách též na www.facebook.com/kutiljunior
 

15. Berukroužky - Malý kuchtík

Termín: Úterý 15:00 - 16:00
Začátek: 03.10.2023 
Cena: 2 390 Kč (15 lekcí = platba pololetí)
Přihlašování přes:  www.berukrouzky.cz/burza
Na kroužku Malého kuchtíka se děti naučí základním postupům při přípravě jednoduchých i složitějších pokrmů. Důraz je kladen především na rozeznávání různých vůní a chutí, důležitý je také rozvoj sebeobsluhy dítěte, který je zde podporován především hravou formou.

16. Berukroužky - Šachy

Termín: středa 15:00 - 16:00
Začátek: 04.10.2023 
Cena: 2 390 Kč (15 lekcí = platba pololetí)
Přihlašování přes:  www.berukrouzky.cz/burza
Kroužek je určen všem žákům 1. stupně. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily.

17. Inline bruslení 

Přihlášku na kroužek vyplníte elektronicky na adrese: 
Cena: 10 lekcí / 1 690Kč
Začátek kroužku: 22. 3. až 31. 5. 2024, každý pátek
Tento kroužek je určený pro začátečníky a mírně pokročilé – dětské bruslaře, kteří se s tímto skvělým sportem chtějí seznámit, nebo s ním již zkušenosti mají a rádi by se naučili více nebo zopakovali průpravné hry a cvičení pro nácvik dovedností.
 
V kroužku se děti budou učit:
 • brzdit brzdičkou a vyzkouší i dalšími techniky brzdění
 • jak bezpečně sjíždět mírný kopec
 • zatáčet základním i carvingovým způsobem
 • dvouoporové a jednooporové bruslařské dovednosti
 • seznámí se s jízdou vzad a obraty
 • jednoduché skoky a triky na bruslích
 • správné upevnění chráničů a helmy
Kroužek probíhá zábavnou formou, při které si velice rychle osvojí nové bruslařské dovednosti. Pomocí různých cvičení si děti podvědomě zlepší svoji bruslařskou obratnost. Vše učíme formou hry, tak aby je výuka bavila. Nikoho nenecháme pozadu a všem se snažíme alespoň chvilku individuálně věnovat. Jsme si jistí, že se pro Vaše děti inline bruslení stane především zábavou, ve které se budou chtít neustále zdokonalovat.
 • V kurzu na děti čeká 6 lekcí.
 • Samotná lekce inline bruslení trvá 45 minut, zbývající čas je věnován přesunu dětí na místo bruslení, přezouvání a upevnění ochranných pomůcek.
 • Na kurz si děti vezmou pohodlné sportovní oblečení, helmu, brusle a chrániče. Pokud si nejste jistí s výběrem vhodného vybavení na inline bruslení, tak nás kontaktujte a nebo se podívejte na náš web, kde radíme, čeho se při výběru správného vybavení vyvarovat správného vybavení.
 • Lekce může být zrušena kvůli špatnému počasí. V tomto případě bude instruktor Vás i školu informovat a doba trvání kurzu se o týden posune nebo se zbývající lekce prodlouží.
 • Vámi zmeškané lekce lze nahrazovat kdykoliv a kdekoliv po celou dobu trvání vašeho kroužku.
V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok a není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, začátkem nového roku Vám přijde e-mail, kde bude možnost dítě z dalšího pololetí odhlásit nebo potvrdit jeho pokračování.
 

18. Karate – SK KAMIWAZA 

Největší a jeden z neúspěšnějších karate klubů karate v České republice s mezinárodními úspěchy a tituly mistrů Evropy a světa. Tréninky pro děti jsou koncipované zábavnou a hravou formou, která pomáhá dětem v jejich pohybovém rozvoji.
Tréninky: úterý 18.00 – 19.00 ve školní tělocvičně.
Veškeré informace naleznete v příloze níže nebo na http://kamiwaza.cz/treninky/zacatecnici-kobylisy-hovorcovicka+a287.htm
Registrace a přihlášky na ww.karate1.cz, tel. 724 087 22

19. Gymnathlon

Termíny: Junior 4-6 let... stř. 17:00 - 18:00 hod                
                Active 8-11let ... stř. 15:00 -  16:00 hod
                Sportmix 6-9 let ... stř. 16:00 - 17:00 hod
 
Začátek kurzů od 20. 09. 2023 (celkem 32 lekcí, o prázdninách a svátcích se netrénuje)
Cena: 2 990 Kč / pololetí
Bližší informace a přihlášení na: www.gymnathlon.cz/

20. Bojové umění - Aikido

Termíny: 1. stupeň - po. 16:15 až 17:15
Místo konání: ZŠ Hovorčovická - tělocvična TRIVIS
 
Začátek kurzů výjimečně pro oba kroužky v pondělí 18. 09. 2023 (sraz 5 min před začátkem ve vestibulu hlavního vchodu školy)
Cena: 2 000 Kč / (do poloviny prosince)
Přihlášky posílejte do 16. září 2023 dle pokynů uvedených v přiloženém pdf.
Bližší informace v přiloženém pdf.