Úvodní strana » O škole » Úřední deska

Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah má informativní charakter. Zveřejněné dokumenty jsou současně také na stacionární úřední desce, která je umístěna ve vestibulu Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11.

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání

Zveřejněno na úřední desce 6. 5. 2019

Vyhlášení zápisu do prvních ročníků a do přípravné třídy, stanovení kritérií

Zveřejněno na úřední desce 2. 12. 2019

Dodatky k vyhlášenému zápisu do prvních ročníků a přípravné třídy

Zveřejněno na úřední desce 20. 3. 2020