Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Úvodní strana » O škole » Úřední deska

Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah má informativní charakter. Zveřejněné dokumenty jsou současně také na stacionární úřední desce, která je umístěna ve vestibulu Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11.

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady na uvolněné místo za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vyhlášení zápisu do školní družiny, rozhodnutí o přijetí 

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

E-mail
hospodarka@zshovorcovicka.cz

IČO
60433299