Základní informace

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Po vyučování mají žáci možnost dle svých zálib pracovat a rozvíjet své aktivity v zájmových kroužcích.
Pro volnočasové činnosti je možné využít všechny bohaté prostory školy, tělocvičny, místnosti školní družiny, vestibul školy, keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku i multimediální pracovny.

Stanovení úplaty za školní družinu ve školním roce 2024/2025

Úhrady plateb:

 • informace pro školní družinu: číslo účtu 2592185/0300, variabilní symbol 32401
 • částka na celý školní rok:  5 000 Kč
 • platbu lze provést v plné výši do 30. 9. 2024 nebo ve dvou splátkách
  • 1. splátka ve výši 2 500 Kč do 30. 9. 2024
  • 2. splátka ve výši 2 500 Kč do 31. 1. 2025
 • zpráva pro příjemce: PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA (např. NOVÁK JIŘÍ 3. A)

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

RANNÍ DRUŽINA
 • probíhá od 6:30 do 7:45 hod.
 • děti je možno přivést do 7:15 hod.
 • vychovatelky si děti přebírají u hlavního vchodu (v šatně školy)
ODPOLEDNÍ DRUŽINA
 • probíhá od 11:40 do 17:00 hod.
 • děti je možné vyzvedávat pouze v těchto časech:
 • 13:00, 14:00, 15:00, vychovatelky přivádí odcházející děti v uvedených časech do šatny školy
 • 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, vychovatelky přivádí odcházející děti v uvedených časech k postrannímu vchodu školy (u ŠD)
Pouze v mimořádně odůvodněných případech lze dítě vyzvednout v jiném než uvedeném čase - osobně, ideálně po předchozí domluvě s vychovatelkou.
Rodič je v tomto případě povinen ohlásit se u paní šatnářky a zapsat se do knihy návštěv, následně si své dítě vyzvedne v oddělení ŠD u příslušné vychovatelky. Po dobu odchodu z družiny do opuštění budovy školy již za své dítě nese plnou zodpovědnost. Děti, které odchází ze ŠD bez doprovodu rodiče/zákonného zástupce, nelze z bezpečnostních důvodů uvolňovat po telefonické domluvě (mimo čas dohodnutý v Přihlášce školní družiny – zápisním lístku).