Úvodní strana » O škole » Projekty

Projekty

1. Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická  

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012258.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona   č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ Hovorčovická Šablony I. Dotace je čerpána od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 na podporu zájmového vzdělávání (klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub a klub sociálních a občanských dovedností), projektových dnů a na personální podporu  školního psychologa a školního asistenta ve ŠD, na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a projektovou výuku. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Logolink OP VVV

2. Operační program Praha - pól růstu ČR: Šablony OP PPR pro ZŠ Hovorčovická

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001365.
Dotace je čerpána od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 na dvojjazyčné školní asistenty, projektovou výuku, odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a na komunitně osvětová setkávání. Cílem dotace je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti .
Logolink OP PPR

3. Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: ZŠ HOVORČOVICKÁ ŠABLONY I  

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006335.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ Hovorčovická Šablony I. Dotace je čerpána od 1. 4. 2017 na školního psychologa a  na vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Logolink OP VVV

4. Operační program Praha - pól růstu ČR: MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ TŘÍD V ZÁKLADNÍ ŠKOLE,     PRAHA 8, HOVORČOVICKÁ 11

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000483.
Hlavním cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné multifunkční učebny pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11.
Logolink OP PPR