Úvodní strana » O škole » Projekty

Projekty

1. Doučování žáků škol

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.  

LOGO LINK.jpg2. Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony III OP VVV pro ZŠ Hovorčovická  

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020331.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III OP VVV pro ZŠ Hovorčovická, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona   č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ Hovorčovická Šablony III. Dotace je čerpána od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 na podporu projektových dnů a na personální podporu  školního psychologa. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Logolink OP VVV

3. Operační program Praha - pól růstu ČR: Šablony IIOP PPR pro ZŠ Hovorčovická

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001678
Dotace je čerpána na dvojjazyčné školní asistenty, projektovou výuku, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a na komunitně osvětová setkávání. Cílem dotace je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
logolink OP - PPR

4. Program prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2021

Opatření č. 7: Otevírání hřišť provozovaných základními školami (dále jen „ZŠ“) zřizovanými městskými částmi (dále jen „MČ“) za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 realizuje projekt „Otevřená hřiště na Osmičce“.
Logo HMP
 
 
 
 

 

5. Revitalizace atria Základní školy Hovorčovické

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Cílem projektu je revitalizace stávající přírodní zahrady v areálu ZŠ Hovorčovická, Praha 8. Součástí projektu je výsadba stanovištně vhodného stromu a nárůst časové dotace ve využívání zahrady. V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 500 m2.
 
Celkové způsobilé výdaje: 424 519,70 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 360 841,74 Kč
Výše příspěvku žadatele: 63 677,96 Kč
 
Realizace projektu:
zahájení: 2. 3. 2020
ukončení: 31. 12. 2020
Publicita NPZP

6. II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Hovorčovická 11 je spolufinancován Evropskou unií

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001105.
Předmětem realizace projektu je modernizace odborné učebny dílen. V rámci projektu bylo pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a byly realizovány související stavební práce. 

Logolink OP PPR

7. Program prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020

Opatření č. 7: Otevírání hřišť provozovaných základními školami (dále jen „ZŠ“) zřizovanými městskými částmi (dále jen „MČ“) za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 realizuje projekt „Otevřená hřiště na Osmičce“.
Logo HMP
 
 
 
 
 
 
 

8. Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická  

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012258.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II OP VVV pro ZŠ Hovorčovická, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona   č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ Hovorčovická Šablony I. Dotace je čerpána od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 na podporu zájmového vzdělávání (klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub a klub sociálních a občanských dovedností), projektových dnů a na personální podporu  školního psychologa a školního asistenta ve ŠD, na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a projektovou výuku. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Logolink OP VVV

9. Operační program Praha - pól růstu ČR: Šablony OP PPR pro ZŠ Hovorčovická

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001365.
Dotace je čerpána od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 na dvojjazyčné školní asistenty, projektovou výuku, odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a na komunitně osvětová setkávání. Cílem dotace je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
logolink OP - PPR

10. Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání: ZŠ HOVORČOVICKÁ ŠABLONY I  

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006335.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ Hovorčovická Šablony I. Dotace je čerpána od 1. 4. 2017 na školního psychologa a  na vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Logolink OP VVV

11. Operační program Praha - pól růstu ČR: MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ TŘÍD V ZÁKLADNÍ ŠKOLE,     PRAHA 8, HOVORČOVICKÁ 11

je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000483.
Hlavním cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné multifunkční učebny pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11.
Logolink OP PPR