Úvodní strana » O škole » Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy

Základní principy

  • Hlavním cílem činnosti sdružení je zefektivnit spolupráci rodičů se školou tak, aby byly naplňovány zájmy a potřeby především žáků, ale také jejich rodičů a zaměstnanců školy.
  • Základním orgánem sdružení je výbor složený z třídních důvěrníků, který se bude scházet zpravidla před třídními schůzkami. Třídní důvěrníci budou o schůzce předem informováni.
  • Výbor sdružení bude zejména projednávat svoji podporu činnosti školy (organizační, finanční, materiální, …).
  • Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výtěžky z akcí sdružení a výnosy jeho jmění, finanční prostředky se vedou odděleně od školy. Výši členských příspěvků stanoví výbor na své schůzce na daný školní rok.