Úvodní strana » Služby » Objednávání jídel

Objednávání jídel

1) REGISTRACE NOVÝCH STRÁVNÍKŮ
 • vytiskněte si z našich webových stránek přihlášku ke stravování
 • vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem zašlete e-mailem vedoucí školní jídelny nebo ji osobně zaneste do její kanceláře
 • v kanceláři vedoucí školní jídelny si zakupte za poplatek ve výši 50 ,- Kč identifikační čip, který Vám slouží k výdeji a objednávání stravy
 • čip po zakoupení se stává majetkem strávníka
 • po zapsání strávníka do evidence Vám budou přiděleny přihlašovací údaje do systému strava.cz a číslo strávníka, které slouží jako variabilní symbol pro identifikaci plateb
 • k placení obědů slouží účet č. 2663828/0300platby provádějte nejpozději k 25. dni předchozího měsíce, účet je veden u banky ČSOB, při platbě je nutné zadat variabilní symbol = číslo strávníka

2) OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

Po provedené registraci lze objednávat stravu na webové adrese: strava.cz.
 • zde zvolte v sekci Strávník položku Přihlášení uživatele
 • dostanete se do dialogu pro přihlášení, vyplňte do položky Číslo zařízení: 0410 a potvrďte
 • vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste obdrželi od vedoucí školní jídelny
 • pro objednávání stravy zvolte položku objednávky stravy, proveďte požadované změny svých objednávek a odhlášek, změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
 • ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele
3) ODHLÁŠENÍ STRAVY
 • odhlášky je možné provádět do 7 h ráno stávajícího dne na adrese: strava.cz, dále formou SMS zprávy na tel.: 732 719 543 nebo 
  e-mailem jidelna@zshovorcovicka.cz
Upozornění: Pravidla pro poskytování stravy v případě nemoci žáka
 • první nemoci den - nárok na dotovaný oběd, jídlo je možné odnést v jídlonosiči
 • druhý den - oběd nutno odhlásit; je možné jej odebrat pouze za plnou cenu oběda: suroviny a ostatní provozní náklady 
Celková cena odpovídá ceně dotované stravy dle věkové kategorie zvýšené o režii ve výši 49,- Kč.
 
Dokumenty: