Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Úvodní strana » Dokumenty » Základní dokumenty školy

Základní dokumenty školy

Řády školy

Ředitel školy zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup školní řád a vnitřní řády školy a tím informuje o jejich vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků v souladu s ust. § 30 školského zákona.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Učební plány

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

E-mail
hospodarka@zshovorcovicka.cz

IČO
60433299