Úvodní strana » Žák » Přípravná třída

Přípravná třída

S přípravnou třídou máme letité zkušenosti. Děti se v ní učí dovednostem potřebným ke snadnému vstupu do prvního ročníku základní školy. Režim dne je podobný jako ve škole. Činnosti jsou sice podobné, jako ve škole mateřské, ale věnujeme se jim více do hloubky. Děti se formou her učí soustředěnosti a zdokonalují se v matematických představách. Je kladen velký důraz na grafomotoriku, rozvoj slovní zásoby a kultivovaného projevu a nezapomínáme ani na výtvarnou, pracovní a hudební výchovu a také chodíme pravidelně ven. Po absolvování přípravné třídy jsou děti plně připraveny na vstup do základní školy.