Škola

Adresa školy:

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
se sídlem Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8

 Identifikační údaje:

IČO: 60433299
DIČ: CZ60433299
ID schránky: 75f25pb
IZO: 102261326
RED-IZO: 600039919

Bankovní spojení:

číslo účtu školy: 2592185/0300
  • platba úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině, úplaty za kroužky
  • platba za pracovní sešity
  • platba za lyžařský kurz, školy v přírodě, zahraniční zájezdy
  • při platbě vždy uveďte přidělený variabilní symbol
číslo účtu školní jídelny: 2663828/0300
  • platba stravného dle přiděleného čísla strávníka 

Adresa zřizovatele:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
182 00 Praha 8