Úvodní strana » Žák » Bakaláři

Bakaláři

BAKALÁŘI - ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Program Bakaláři využíváme k vedení povinné pedagogické dokumentace. Vy se můžete přihlásit a uvidíte údaje Vašeho dítěte, detailní přehled o jeho prospěchu, docházce, rozvrhu atd. Hlavní výhodou tohoto rozhraní je jeho přístupnost.
Přihlašovací údaje Vám poskytne třídní učitel vašeho dítěte, našeho žáka. Zákonným zástupcům předáváme vstupní údaje na první třídní schůzce příslušného školního roku. Pokud vaše dítě dochází do školy i v dalších letech, vstupní údaje jsou stále platné. V případě ztráty vstupních údajů máte možnost si vyžádat přes odkaz zapomenuté heslo  přihlašovací údaje přes e-mail, který je veden v matrice školy a předali jste jej při nástupu žáka do školy na kartě žáka. V případě, že postupujete dle výše uvedeného a přihlášení se Vám nedaří informujte třídního učitele nebo vedení školy.
Při zápisu známky do elektronické žákovské knížky učitel provede vždy:
  • datum, kdy byla známka udělena nebo kdy byla práce psána
  • obsahovou náplň dané testované/zkoušené problematiky
  • zkratku formu hodnocení a váhu známky, bližší informace naleznete v příloze klasifikačního řádu