Úvodní strana » Služby » Pronájmy - učebny

Pronájmy - učebny

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 pronajímá v rámci své doplňkové činnosti učebny. 

Objednávky pronájmů zasílejte na email: hospodarka@zshovorcovicka.cz

Pro školním rok 2020/2021 je platba za pronájem učeben stanovena takto:

  • pronájem učebny bez využití interaktivní tabule 300 Kč za 1 h
V Praze dne 1. 7. 2019
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy