Úvodní strana » Služby » Pronájmy - učebny

Pronájmy - učebny

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 pronajímá v rámci své doplňkové činnosti učebny. 

Objednávky pronájmů zasílejte na email: hospodarka@zshovorcovicka.cz

Pro školním rok 2021/2022 je platba za pronájem učeben stanovena takto:

  • pronájem učebny bez využití interaktivní tabule 300 Kč za 1 h
V Praze dne 16. 8. 2021
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy