Úvodní strana » Služby » Pronájmy - učebny

Pronájmy - učebny

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 pronajímá v rámci své doplňkové činnosti učebny. 

Učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi či klasickými tabulemi; v mnoha případech je v učebnách kombinace interaktivní a klasické tabule.

Objednávky pronájmů zasílejte na email: hospodarka@zshovorcovicka.cz

Pro školním rok 2019/2020 je platba za pronájem učeben stanovena takto:

  • pronájem učebny bez využití interaktivní tabule 300 Kč/ za 60 min 
  • pronájem učebny s využitím interaktivní tabule 500 Kč/ za 60 min
  • pronájem počítačové učebny 1 000 Kč/ za 60 min  
V Praze dne 1. 7. 2019
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy