Úvodní strana » O škole » Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11, dále jen „Škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 75f25pb, e-mailem na adrese reditel@zshovorcovicka.cz nebo poštou na adrese Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11, 182 00 Praha 8.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaný pověřenec:
JUDr. Eva Janečková

Odbor právních služeb ÚMČ Praha 8
tel.: 222 805 653
e-mail: eva.janeckova@praha8.cz

demonstrační obrázek - právo.jpg