Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/2024

Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/2024

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11, zastoupená ředitelem Mgr. Tomášem Táborským, vyhlašuje v souladu s ust. § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ust. § 8 a dalších vyhlášek č. 74/2005 Sb.,  o zájmovém vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, zápis do školní družiny pro školní rok 2023/2024.
 
Zápis do školní družiny se uskuteční ve dnech 4. – 5. 9. 2023 na základě odevzdání řádně vyplněné Přihlášky/zápisního lístku vedoucí vychovatelce školní družiny Lence Járkové, případně ostatním vychovatelkám.
 
Pro školní rok 2023/2024 bude přijímáno nejvýše 200 žáků. Přijetí dětí do školní družiny se řídí zveřejněnými kritérii.
 
V Praze dne 21. 8. 2023
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy