Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Zahraniční exkurze - Lucembursko a Porýní

Zahraniční exkurze - Lucembursko a Porýní

Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče,
 
pro zájemce z řad žákyň a žáků je v rámci možnosti rozšíření znalostí z německého jazyka, zeměpisu, dějepisu a popř. i dalších předmětů pořádán zájezd do německy mluvící oblasti Evropy, konkrétně do Lucemburska a německého Porýní. Prohlídneme si zajímavá místa Lucemburska, z nichž řada je těsně spojena i s českou historií, a navštívíme nejstarší německé město Trier s mnoha římskými památkami. V překrásném údolí Rýna obklopeného vinicemi, hrady i mnoha dalšími památkami se svezeme říční lodí, lanovkou i autobusem. Poslední den věnujeme návštěvě velkého zábavního parku Phantasialand. Tam na nás již čekají kromě jiného pověstné horské dráhy Dragon a Black Mamba.
Vyjíždíme od naší školy dne 13. 5. 2024 za tmy pozdního pondělního večera, vracíme se tamtéž v sobotu 18. 5. 2024 dopoledne. Mezitím 3x přespíme v hotelu, kde vždy i posnídáme.
Zájezd je přednostně je určen pro žáky 7., 8., a 9. tříd. Cena zájezdu se skládá ze základní ceny zájezdu (7 700 Kč), vstupného do zábavního parku (1 200 Kč) a  vstupného do kulturních památek (cca 40 EUR).  Částka 8 900 Kč se hradí do termínu splatnosti, EURa budou vybírána až během zájezdu.
Přihlášku k zájezdu obdrží zájemci ve škole, nebo si ji mohou vytisknout na tomto webu. Částka 8 900 Kč se hradí přímo na účet CK. Protože splatnost této platby je až do 12. 1. 2024, prosíme nejprve odevzdat přihlášku ve škole k evidenci a platbu za zájezd provést až po uzavření a potvrzení výběru žáků školou. Přihlášku prosím odevzdejte do 25. 10. 2024.
Doporučujeme si vyplněnou přihlášku před odevzdáním ofotit či okopírovat. Platba za zájezd pro školou potvrzené účastníky se provádí bankovním převodem na účet CK: číslo účtu: 2900262363 / 2010, variabilní symbol: 2001, do poznámky pro příjemce uveďte příjmení a za ním jméno žáka.
 
Další podrobnosti včetně programu zájezdu najdete v následujícím letáku, popř. u pana učitele Mgr. Pavla Lauricha (pavel.laurich@zshovorcovicka.cz).