Úvodní strana » Aktuality » Novinky » ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 A ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 A ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE

Vážení rodiče,
slavnostní zahájení školního roku pro děti přípravného ročníku a žáky 1. tříd proběhne dne 4. září 2023 následovně:
 
Třída 0. A (třídní učitelka Mgr. Daniela Švancarová)
7,55 h sraz dětí před školou
8 – 8,15 h šerpování dětí v atriu, příp. vestibulu školy (dle počasí)
 
Třída 1. A (třídní učitelka Bc. Veronika Kramářová)
8,10 h sraz žáků před školou
8,15 – 8,35 h šerpování žáků v atriu, příp. vestibulu školy
 
Třída 1. B (třídní učitelka Věra Forchtsamová)
8,30 h sraz žáků před školou
8,35 – 9,00 h šerpování žáků v atriu, příp. vestibulu školy
 
Poté přejdou žáci s třídní učitelkou i s rodiči do své třídy, kde po úvodním zahájení proběhnou 1. třídní schůzky (během třídních schůzek zajistí dozor nad žáky vychovatelky ŠD).
 
Informace pro žáky a zákonné zástupce k organizaci 1. týdne školního roku 2023/2024
Pondělí 4. 9. 2023
  • 0. a  1. ročník 8,00 – cca 11,00 hod (včetně třídních schůzek s rodiči a představení ŠD)
  • 2. –  9. ročník: 8, 00 – 9, 40 hod
  • ŠD - ranní  (probíhá od 6:30 do 7:45 hod., děti je možno přivést do 7:15 hod.), odpolední zkrácená do 15 hod
  • ŠJ - výdej obědů 11 - 13 hod
Úterý: 5. 9. 2023        
  • výuka tříd podle harmonogramu:
0. A + 1. AB                      do 11,40 h
2. AB + 3. AB                   do 12,00 h
4. AB + 5. AB                   do 12,20 h
6. ABC + 7. ABC              do 12,40 h
8. AB + 9. AB                   do 13,00 h
  • ŠD - ranní v provozu, odpolední do 17 hod
  • ŠJ – běžný provoz
Od středy 6. 9. 2023
  • výuka dle rozvrhu 
  • ŠD a ŠJ – běžný provoz
 
 
V Praze 20. 8. 2023                                                              
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy