Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Výsledky zápisu do přípravné třídy

Výsledky zápisu do přípravné třídy

Vážení rodiče,
níže zveřejňujeme rozhodnutí o zařazení dětí do přípravné třídy ve školním roce 2023-2024. V souladu s ochranou osobních údajů jsou zveřejněny pouze registrační kódy, které byly součástí žádostí o zařazení dítěte do přípravné třídy.  
Potřebné informace k přijímacímu řízení do zájmového vzdělávání (školní družina) obdržíte v září na  informační schůzce, která se bude konat 4. 9. 2023. Bližší pokyny k organizaci 1. dne budou zveřejněny během měsíce srpna na webu školy a zároveň zaslány prostřednictvím emailu.
Dále přikládáme seznam pomůcek a přihlášku ke stravování ve školní jídelně - informace k provozu a platbám naleznete na webu školy, v záložce „služby“. V průběhu měsíce června (případně na konci měsíce srpna) po předchozím zaslání osekonavé přihlášky na email: jidelna@zshovorcovicka.cz si můžete vyzvednout čip ke stravování za poplatek 50,-Kč v kanceláři vedoucí ŠJ (kromě 15. a 16. 6.).
 
O zařazení dítěte do přípravné třídy bylo v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno rozhodnutí v písemné podobě, které je součástí spisu. Rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno. Můžete požádat ředitele školy prostřednictvím zástupkyň ředitele školy o jeho vydání po 7 dnech od zveřejnění tohoto rozhodnutí.