Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Výsledky zápisu do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,
níže zveřejňujeme hromadné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k povinné školní docházce ve školním roce 2024–25.
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno v písemné podobě, která je součástí spisu.
Individuální rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno. Můžete požádat paní zástupkyni Mgr. Janu Pácalovou (jana.pacalova@zshovorcovicka.cz) o jeho vydání. Po předchozí domluvě si můžete rozhodnutí vyzvednout osobně, případně Vám může být zaslán sken e-mailem.
Zdvořile bychom Vás chtěli požádat o sdělení, zda Vaše dítě k nám do školy nastoupí nebo zvolíte školu jinou, jelikož některé děti absolvovaly zápisy na vícero školách. Prosím zaslání Vašeho rozhodnutí na e-mail (reditel@zshovorcovicka.cz) nejdéle do 24. 5. 2024.
V příloze také zveřejňujeme přihlášku ke stravování ve školní jídelně – informace k provozu a platbám naleznete na webu školy, v záložce „služby“. V průběhu měsíců května a června zasílejte vyplněnou přihlášku e-mailem vedoucí školní jídelny paní Maje Řebíčkové (jidelna@zshovorcovicka.cz) a následně od dalšího pracovního dne po zaslání přihlášky ve dnech pondělí až čtvrtek v čase 7:30–13:00 h si můžete v kanceláři ŠJ vyzvednout čip ke stravování za poplatek 50,- Kč. Prosíme o čitelnost vyplněných údajů a o zasílání přihlášky ve formátu PDF.
 
Rozdělení žáků do jednotlivých tříd pod registračními kódy, které byly součástí žádostí o přijetí, zveřejníme na webu školy během měsíce června spolu se seznamem pomůcek, které bude nutné dětem opatřit.
 
V Praze 2. 5. 2024
 
Tomáš Táborský