Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Výběrové řízení zástupce / zástupkyně ředitele

Výběrové řízení zástupce / zástupkyně ředitele

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
 • zástupkyně / zástupce ředitele
Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, nenárokové složky platu dle skutečně odvedené práce (3-4krát ročně odměny), možnost dalšího vzdělávání. Čerpání z FKSP: penzijní připojištění, školní stravování, multisport karta a příspěvek na dovolenou.
 
Platové podmínky budou upřesněny u pohovoru. 
Jmenovací dekret je uzavřen na dobu neurčitou. Datum nástupu po vzájemné dohodě.
Přihlášky včetně životopisu zasílejte na reditel@zshovorcovicka.cz nejdéle do 31. 3. 2024.
 
Náplň práce:
 • řízení zaměstnanců školy, kontrola výchovně-vzdělávacího procesu,
 • kontrola a odesílání matriky,
 • suplování,
 • zabezpečení a evidence akcí školy – organizace, schvalování akcí v souladu s ŠVP, organizace plavání, DDH ad.,
 • organizace zápisů do 1. r. + vedení SŘ, zpracování výkazu o zahájení PŠD v ZŠ,
 • zajištění organizace dohledů a pohotovostí, příprava řádů do učeben, označení tříd a kabinetů,
 • hospitace (1. a 2. st., ŠD),
 • testování SCIO + ČŠI (organizace),
 • evidence přespočetných hodin, odučených kroužků - podklady pro mzdy,
 • kontrola KL (+tisk), TV, ETK, EŽK – 2. st.,
 • objednávky tiskopisů a žákovských průkazů,
 • zpracování přehledu DVPP a přehledu výsledků soutěží,  
 • zpracování podkladů pro výroční zprávu a podkladů pro odměňování ped. pracovníků,
 • tisk výpisů z vysvědčení a vysvědčení,
 • organizace škol v přírodě,
 • zajištění obsazení skupin cizích jazyků a volitelných předmětů, 
 • organizace opravných a komisionálních zkoušek,
 • zpracování přehledu průřezových témat pro jednotl. třídy a kontrola jejich plnění, 
 • koordinace a zajišťování preventivních programů.
 
V Praze dne 12. 2. 2024
 
Tomáš Táborský