Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Volby do školské rady

Volby do školské rady

Vyhlášení konání voleb do školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce nezletilých žáků

Ředitel Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11, Mgr. Tomáš Táborský vyhlašuje dle § 167 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dle Volebního řádu školské rady, volby členů do školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců nezletilých žáků.
Volba člena za pedagogické pracovníky se uskuteční dne 17. 6. 2024 v čase 14:15 h – 14:45 h.
Volba člena za zákonné zástupce nezletilých žáků se uskuteční prostřednictvím systému Bakaláři v termínu 17. 6. do 25. 6. 2024 včetně.
 
Nominace kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
Kandidát o členství ve školské radě vyplní „Kandidátní lístek“, s vlastnoručně podepsaným prohlášením, že souhlasí se svou kandidaturou. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo k dispozici v kanceláři školy.
Termín odevzdání kandidatury je nejpozději do 31. 5. 2024 zasláním na emailovou adresu: jana.pacalova@zshovorcovicka.cz.
Jména kandidátů budou zveřejněna na stránkách naší školy nejméně 14 dnů před volbami.
 
 
V Praze dne 15. 5. 2024
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy