Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Úplata za zájmové vzdělávání a stravování

Úplata za zájmové vzdělávání a stravování

Vážení rodiče, 
dovolím si Vás informovat v souladu s ust. §§ 30 a 123 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve věci stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a úplaty za školní stravování. Výše úplat je stanovena v přiloženém pokynu.
 
V Praze dne 14. 7. 2023
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy