Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Technologická gramotnost

Technologická gramotnost

V pondělí 11. 12. 2023 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili hodinového semináře na téma „technologická gramotnost“. Lektor s žáky prošel hned několik dílčích, vzájemně propojených témat. V úvodu se přednáška zabývala třemi základními druhy pohonů – parním, spalovacím a elektrickým motorem. Žáci se dozvěděli o historii těchto motorů a rozebrali s lektorem jejich výhody a nevýhody. Lektor pokračoval výkladem o emisích oxidu uhličitého a jejich vlivu na globální oteplování a následně s žáky porovnal emise jednotlivých pohonů. Poté se přednáška stočila na výhody a nevýhody elektromobility, konstrukci elektromobilů, jejich vlastnosti a potenciálním „převzetím žezla“ po spalovacích motorech, které by mohlo, vlivem mezinárodních dohod, proběhnout v řádu 15-20 let. Poté se lektor věnoval umělé inteligenci („AI“ - artificial intelligence.). Zde lektor žákům vysvětlil pojem AI, její historii, význam i rizika při jejím využití. Dále se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o využívání internetu, například o tzv. „chytré domácnosti“, která by mohla být v budoucnu zcela běžnou záležitostí každého z nás. Poté lektor přešel na téma „5G“. Žákům byl vysvětlen význam, historie i budoucnost 5G a vliv rozvoje mobilních technologií na vzájemnou komunikaci nejen mezi lidmi, ale i mezi lidmi a stroji. V poslední části přednášky se žáci dozvěděli důležité informace o kyberbezpečnosti a byli poučeni o bezpečném používání mobilních zařízení a počítačů.
Mgr. Jan Staníček