Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Školní exkurze do Příbrami a okolí

Školní exkurze do Příbrami a okolí

Ve středu 7. 6. 2023 vyrazil autobus s přihlášenými žáky na jednodenní exkurzi na Příbramsko.
Cestou do Příbrami nás čekala zastávka u Památníku Vítězství Milín. Památník vyjadřuje ideu definitivní porážky německé hitlerovské armády dovršenou posledním bojem 2. světové války na evropském kontinentu. Také slouží jako připomínka na nespočetné množství obětí, jež si válka vyžádala v řadách vojsk, partyzánů i mezi civilisty v celém regionu. Po krátké zastávce a stručném objasnění historických souvislostí nás čekala prohlídka komunistického koncentračního tábora - Památníku Vojna. Trasa nás provedla například ošetřovnou nebo prostory bývalého velitelství. Poté žáci shlédli dokumentární film o politickém vývoji poválečného Československa a komunistické diktatuře.  Dále jsme se v Příbrami seznámili s hornickou historií tohoto města, navštívili Ševčinský důl a důlní lokalitu Drkolnov. Na závěr jsme zavítali do areálu Svaté Hory.
Zájezd prohloubil zeměpisné a historické znalosti žáků.  Kromě mnoha zajímavých faktů a objektů v rámci komentovaných prohlídek měly velký úspěch a poskytly mnoho veselých zážitků, zejména skluzavka v Drkolnově a jízda důlním vláčkem v areálu Ševčínského dolu. Žáci i vyučující si výlet náramně užili!
 
Mgr. Pavel Laurich, MBA