Úvodní strana » Aktuality » Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,
níže v příloze zveřejňujeme rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden školní rok.
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno v písemné podobě, která je součástí spisu. Rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno. Můžete požádat ředitele školy prostřednictvím zástupkyně ředitele školy.
 
V Praze dne 30. 4. 2024
 
 
Mgr. Tomáš Táborský
ředitel školy