Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Ředitelské volno 21. a 22. prosince 2023

Ředitelské volno 21. a 22. prosince 2023

Vážení rodiče, milí žáci,
 
dovolím si Vás informovat, že v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji ze závažných provozních důvodů (sanitace a deratizace v prostorech školní jídelny a sanitace prostor školy) ředitelské volno ve dnech 21. a 22. prosince 2023.
 
V těchto dnech nebude probíhat vyučování ani stravování ve školní jídelně. Školní družina bude k dispozici žákům 1. st. v době od 7:00 h do 15:00 h v návaznosti na předem projevený zájem ze strany zákonných zástupců. Zákonní zástupci obdrží přihlášky od vedoucí vychovatelky paní Járkové. Pro zajištění provozu je nutný minimální zájem 15 účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině.
 
 
V Praze dne 22. 11. 2023
 
Tomáš Táborský
ředitel školy