Úvodní strana » Aktuality » Novinky » Přijímačky nanečisto

Přijímačky nanečisto

Vážení rodiče,
ve dnech 6. 2. 2024 a 12. 3. 2024 (úterý) se budou konat pro žáky 9. ročníků přijímací zkoušky na SŠ „nanečisto“. Zkouška je složena z testu z českého jazyka (60 minut) a z matematiky (70 minut). Testy jsou v podobném rozsahu a náročnosti jako u přijímacích zkoušek.
Podmínkou účasti je odevzdání přihlášky k testům podepsané zákonným zástupcem do 1. 2. 2024 osobně pí uč. Frišové. Přihlášení žáci obdrží registrační číslo.
Výsledky testů budou zveřejněny na webu školy pod přiděleným registračním číslem vždy na počátku následujícího týdne.
 
Organizace
Místo konání                     9. A        školní jídelna ZŠ                               dozor V. Antončíková
                    9. B        školní jídelna TRIVIS                       dozor M. Frišová
 
Časový plán                    8:00 – 9:00          český jazyk
                                         9:00 – 9:20          přestávka
                                         9:20 – 10:30       matematika
 
Vyhodnocení testů         4. vyučovací hodina        ČJ 9. A                   V. Antončíková    učebna 7. A
                                                                                    ČJ 9. B                   K. Bejlková          učebna 6. B
                                         5. vyučovací hodina        Ma 9. A                  M. Frišová            učebna 7. A
                                                                                   Ma 9. B                  G. Dušková          učebna 6. B
 
PŘIHLÁŠKA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NANEČISTO
 
Vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Žák se může zúčastnit obou termínů, vybrané zaškrtněte.
 
Jméno a příjmení žáka
 
Termíny                                             úterý 6. 2. 2024                                                ANO                      NE
                                                               úterý 12. 3. 2024                                              ANO                      NE
 
Svým podpisem stvrzuji souhlas s účastí
                                                                                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .