Úvodní strana » Aktuality » Novinky » PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Vážení rodiče, vážení žáci,
dne 24. 1. 2023 se budou konat pro žáky 9. ročníků přijímací zkoušky na SŠ „nanečisto“. Přihlášení žáci obdrží registrační číslo, napíší si test z matematiky (70 minut) a z českého jazyka (60 min) v podobném rozsahu a náročnosti, jaké je budou čekat při zkouškách na SŠ. Po vyhodnocení testů se žáci dozví výsledky pod svým přiděleným číslem na webu školy.
 
Podmínky účasti:
Akce se zúčastní pouze žáci, kteří odevzdají do 20. 1. 2023 řádně vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku.