Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Preventivní program pro sedmáky

Preventivní program pro sedmáky

Ve dnech 4. - 5. 12. 2023 se žáci sedmých ročníků zúčastnili preventivního programu s názvem: Dej si taky! Tento program byl zaměřený na problematiku užívání alkoholu, tabáku a jiných alternativ klasických cigaret (zahřívaný tabák, nikotinové sáčky, žvýkací tabák, elektronické cigarety a vodní dýmka). Cílem bylo upozornit na rizika spojená s užíváním těchto legálních návykových látek a podnítit žáky k zamyšlení se nad reálnými situacemi, se kterými se mohou setkat v každodenním životě.
Program se uskutečnil přímo na naší škole, kde pro žáky byly připraveny úkoly, které měli sami řešit. Jednalo se o hru, která měla čtyři stanoviště, kde každé ze čtyř stanovišť ilustrovalo velmi realistický příběh člena party a věnovalo se některé z legálních návykových látek, včetně poměrně nových trendů v oblasti kouření jako jsou např. zahřívaný tabák, elektronické cigarety (vapování) nebo nikotinové sáčky.
Žáci byli rozděleni do čtyř skupin náhodně podle vylosovaného náramku. Poté dostali pracovní list, který se vztahoval ke všem úkolům, které měli postupně vyřešit.
Na prvním stanovišti byly informace o zdravotních rizicích spojených s kouřením, včetně vlivu na plicní a srdeční zdraví, rakovinu a další onemocnění. Srovnávali zde obličej kuřáka a nekuřáka. Na druhém stanovišti se žáci dozvěděli informace o vodní dýmce, žvýkacím tabáku a nikotinových sáčcích. Pomocí kartiček měli seřadit správné informace k jednotlivým názvům. Třetí stanoviště se věnovalo e-cigaretám a zahřívanému tabáku. Úkolem bylo roztřídit škodlivé a neškodlivé informace vztahující se k těmto názvům. Na posledním stanovišti si zahráli na detektivy a měli rozluštit Sářin případ s alkoholem. Poté, co si prošli všemi úkoly, měla každá skupina dovyprávět příběh hlavních postav. Žáci využili kreativity, a i přestože některé příběhy neskončily pozitivně, přinutilo je to zamyslet se nad tím, jak by mohli dopadnout, kdyby propadli ať už alkoholu nebo kouření.
Na konci hodiny následoval rébus, který jim pomohl otevřít trezor, ve kterém byly ceny jako poděkování za jejich zapojení se a následovala vzájemná diskuze, kde měli možnost doptat se na to, co jim v průběhu bylo nejasné. Celý program pod patronací Státního zdravotního ústavu byl velmi přínosný.
Bc. Veronika Antončíková