Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Přespání ve škole

Přespání ve škole

8. ročníky ve škole i přes noc
 
V pátek 6. 10. 2023 se konala „přespávačka“ žáků osmých tříd na naší základní škole.
V 18 hodin jsme náš společný páteční večer začali vycházkou do Čimického háje. Po návratu se všichni žáci a žákyně „ubytovali“ v určených třídách, hráli různé hry, povídali si či sledovali vybraný film. Někteří zvládli i kratší pobyt v tělocvičně a po večerce ve 22 hodin následoval čas vyhrazený k spánku (vše samozřejmě pod dohledem zkušených pedagogů).
Všichni zúčastnění si přespání ve škole moc užili. Dopověděli si to, na co není čas o přestávkách, rozebrali svoje radosti i strasti a určitě i toto je jedna z akcí, na kterou budou rádi vzpomínat. Domů se všichni rozešli v sobotu po 9. hodině.
 
Mgr. Pavel Laurich, MBA, Bc. Markéta Nykrýnová