Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Pražské poetické setkání

Pražské poetické setkání

Ve čtvrtek 29. 2. se na ZŠ Hovorčovická uskutečnilo školní kolo „Pražského poetického setkání“ pro první stupeň. Této soutěže se zúčastnilo 44 žáků. Velkou pochvalu získali prvňáčci, kteří se účastnili v hojném počtu. Přestože se žádný z účastníků nedostal do obvodního kola, všichni účastníci si odnesli nejenom pochvalu a skvělou zkušenost přednášet svou vybranou básničku před početným publikem, ale také si každý z účastníků odnesl velmi krásnou knihu.
O dva dny dříve se sešli žáci druhého stupně. Zde svoje umění předvedlo 13 účastníků ve dvou kategoriích.. Do obvodního kola, které se uskuteční v DDM Spirála 15. 3., postoupili Liliana Novotná (7.C), Daniel Franc (8.B), Anna Sadilová (9.A).
 
PaedDr. Jana Houdová, třídní učitelka 3.A, Mgr. Dita Tomková, třídní učitelka 7.C