Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Osmičky na Vysočině

Osmičky na Vysočině

Celkem 39 žáků, 21 z třídy 8.A a 18 z třídy 8.B, pod vedením čtyř učitelů prožilo několik společných dní. Program školy v přírodě byl připraven tak, aby kombinoval vzdělávací aktivity s fyzickým vyžitím a poznáváním přírodních krás blízkého okolí.
Po úterní cestě vlakem na Vysočinu se všichni ubytovali ve čtyřech chatkách. Po obědě následoval první výlet – asi pětikilometrová procházka k místní zřícenině gotického hradu Chřenovice a prozkoumání blízkého okolí. Po večeři následovaly individuální či společné aktivity a zábava. Ve středu naše dobrodružství pokračovalo výletem do Ledče nad Sázavou, kam jsme dorazili malým místním vláčkem. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny podle zájmů a předchozí volby žáků. Zájemci o historii měli možnost si prohlédnout místní hrad, kde se seznámili s jeho historií. Součástí prohlídky hradu byla také výstava unikátních krampusových masek a expozice věnovaná Jaroslavu Foglarovi a jeho práci. Z hradní věže si všichni mohli vychutnat nádherné výhledy na Ledeč a okolní krajinu. Druhá skupina, která upřednostnila pěší výlet, se vydala na osmikilometrovou procházku do Pavlova. Tato trasa vedla malebnou přírodou a účastníci si tak užívali čerstvého vzduchu a příležitosti být součástí krásné přírody.  V Pavlově jsme navštívili záchrannou zvířecí stanici. Vyslechli jsme zajímavou více než hodinovou přednášku o záchraně a chovu zraněných zvířat a jejich možném návratu do volné přírody. Velký obdiv sklidila malá veverčátka, která si všichni rádi pohladili. Poté jsme v rámci komentované prohlídky obešli zraněné dravé ptáky a další chovaná zvířata. Z mnoha zajímavých příběhů pak zaujala zejména mrštná vydří dvojice Mája a Alfons a s nadšením všichni nakrmili lišáka Lukáše. Tato návštěva poskytla všem účastníkům hlubší porozumění potřebám zvířat a důležitosti ochrany naší přírody. Děti byly z návštěvy záchranné stanice doslova nadšené. Z Pavlova se část skupiny stihla přemístit autobusem zpět do Ledče, kde se děti mohly projít centrem města a také navštívit některý z místních obchůdků. Poté se skupina vrátila vláčkem zpět do Chřenovic. Druhá část výpravy se přesunula z Pavlova pěšky na vlak do Vilémovic a odtud do Chřenovic. Po večeři se všichni sešli u táborového ohně, který si žáci pod dozorem sami připravili. Opékaly se špekáčky a vyměňovaly se dojmy z příjemně prožitého dne. Čtvrtek byl věnován výletu do krásné okolní přírody. Na snídani jsme opět obdrželi obědový balíček a poté vyrazili vláčkem přes Ledeč do sázavských Stvořidel. V této unikátní přírodní rezervaci všichni obdivovali krásné okolí řeky Sázavy. Vyfotili jsme se u pomníku Jaroslava Foglara a přes známou stejnojmennou zátoku, kterou středeční pěší skupina navštívila vlastně podruhé, jsme dorazili do Ledče. Tam jsme se rozdělili na dvě skupiny. Část účastníků zvolila cestu vlakem, ti zdatnější zvolili pěší přesun v délce cca 4 km do místa pobytu. Po večeři proběhla sportovní utkání mezi oběma třídami. Ve fotbale se utkali chlapci a v přehazovaném volejbale děvčata. Protože v kopané dominovali chlapci z 8.A a děvčata z 8.B zase ovládla druhý zápas, skončil sportovní večer smírným výsledkem 1:1. A tak si užili spoustu emocí nejen hráči a hráčky na hřišti, ale i zástup hlasitých fanoušků, neboť všichni aktivně fandili a hlasitě podporovali své týmy. Večer zakončila diskotéka, kterou si účastníci sami zorganizovali.
A tak bylo velké většině líto, že v pátek ráno jsme se před snídaní sbalili a po snídani vyrazili na vlak do Prahy. Ve vlaku pak padalo spousta návrhů a dotazů, kdy a kam vyrazíme příště. A tak akce bezpochyby splnila svůj účel. Děti poznaly nový kout země, užily si čerstvého vzduchu a krásné přírody, načerpaly nové poznatky a posílily svá přátelství.
 
Mgr. Pavel Laurich, MBA, Bc. Markéta Nykrýnová, Mgr. Jan Staníček, Mgr. Jakub Novotný