Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

 • Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady na uvolněné místo za zákonné zástupce nezletilých žáků

  Ředitel Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11, Mgr. Tomáš Táborský ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dle volebního řádu školské rady, volbu 1 člena do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

 • Zápis do školní družiny

  Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11, zastoupená ředitelem Mgr. Tomášem Táborským, vyhlašuje v souladu s ust. § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ust. § 8 a

 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

  Vážení rodiče, níže v příloze zveřejňuji rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

 • Výsledky zápisu do přípravné třídy

  Vážení rodiče, níže v příloze zveřejňuji kompletní výsledky zápisu do přípravné třídy včetně zápisu z veřejného losování.

 • Výsledky zápisu do 1. ročníku

  Vážení rodiče, níže v příloze zveřejňuji kompletní výsledky zápisu do 1. ročníku. Přijaté žáky srdečně zveme na akci Hrajeme si na školu pořádanou dne 18. 5. 2019. Mgr. Tomáš Táborský ředitel školy

 • Zápis do přípravné třídy - veřejné losování

  Vážení rodiče, dovoluji si Vás informovat, že v souladu s vydanými kritérii pro přijímání žáků do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2019/2020 pod čj. 128/2019 (dále jen „kritéria“), která byla zveřejněna 7. 2. 2019 na webových stránkách školy a na úřední desce školy, byl stanoven počet 15 přijímaných žáků do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020.

 • Výsledky veřejného losování - zápis do 1. ročníku

  Vážení rodiče, ředitel školy v souladu s vydanými kritérii pro přijímání žáků do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 pod čj. 92/2019 (dále jen „kritéria“), která byla zveřejněna 1. 2. 2019 na webových stránkách školy a na úřední desce školy, stanovil počet 60 přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Zápisy do prvního ročníku proběhly 4. a 17. 4. 2019.

 • Zápis do 1. ročníku - veřejné losování

  Vážení rodiče, dovoluji si Vás informovat, že v souladu s vydanými kritérii pro přijímání žáků do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 pod čj. 92/2019 (dále jen „kritéria“), která byla zveřejněna 1. 2. 2019 na webových stránkách školy a na úřední desce školy, byl stanoven počet 60 přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Zápisy do prvního ročníku proběhly 4. a 17. 4. 2019.

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

E-mail
hospodarka@zshovorcovicka.cz

IČO
60433299