Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Návštěva Lucemburska a Porýní

Návštěva Lucemburska a Porýní

V pondělí 13. května 2024 se 45 žáků sedmých až devátých tříd naší základní školy vydalo spolu se třemi pedagogy na několikadenní exkurzi do Lucemburska a přilehlých oblastí Německa.
Po noční cestě autobusem přes Německo jsme ráno překročili lucemburské hranice a vydali se na prohlídku města Echternach, které je výchozím bodem tzv. Malého lucemburského Švýcarska. Leží na břehu řeky Sure a jeho dominantou je benediktinský klášter. Je považováno za nejstarší a možná i nejkrásnější město Lucemburska. Po procházce historickým centrem jsme navštívili baziliku sv. Willibrada (patrona města) a prohlédli si historické centrum. Poté jsme pokračovali ke hradu Vianden, který je někdy přezdíván jako švýcarský Karlštejn. Prohlídka historického hradu, který je nerozlučně spjat s českou historií, jelikož se zde narodil Jan Lucemburský, nám osvěžila poznatky z dějepisu a umožnila zajímavé výhledy na jeho okolí. Po hradě Vianden následoval krátký přejezd do města Ettelbruck, kde jsme navštívili muzeum věnované okupaci Lucemburska a jeho osvobození během 2. světové války. Na závěr dne jsme se zastavili krátce v malebné horské vesničce Echs sur Sure. Prohlédli jsme si krásnou vesnickou scenérii s ruinami hradu z 10. století. Tato obec je někdy dokonce označována za jednu z nejkrásnějších v Evropě. Po krátké cestě jsme dorazili do Larochette, místa našeho ubytování. Tam nás čekaly dvě nejbližší noci a rána se snídaní.
Ve středu ráno jsme se vydali na prohlídku hlavního města Lucemburského velkovévodství Lucemburku. Navštívili jsme katedrálu Notre Dame, kde jsou uloženy ostatky českého krále Jana Lucemburského. Prošli jsme městem, viděli náměstí Place d'Armes, velkovévodský palác, Casemates du Bock a zastavili se na náměstí Jana Palacha. Odpoledne následoval přesun do německého města Trier, které je považováno za nejstarší německé město. Obdivovali jsme památky ze seznamu světového dědictví UNESCO - středověké chrámy sv. Petra a Panny Marie. Obešli jsme mnoho památek dochovaných z římských dob, např. bránu Porta Nigra, baziliku nebo Císařské lázně. Vpodvečer jsme se přesunuli zpět do hostelu v Larochette.
Čtvrtek patřil údolí řeky Rýn. Po přejezdu do města Rüdesheim am Main jsme zamířili k lanovce, která nás vyvezla do výšky 225 metrů k památníku Neiderwald-Denkmal. Tyčí se tam 10,5 metrů vysoká socha Germanie, která připomíná německé vítězství nad Francií v roce 1871 a následné založení Německého císařství. Poté jsme došli asi hodinovou procházkou kolem zříceniny hradu Rossel z 12. století až k horní stanici lanovky, která nás svezla dolů do Assmannshausenu, vesnice proslulé výrobou červeného vína. Po nalodění na loď, která nás přepravila do Trechtingshausenu, jsme navštívili hrad Rheinstein. Po prohlídce hradu jsme se opět nalodili a pluli přibližně 40 minut zpět do Rüdesheimu. Propluli jsme kolem ostrůvku se středověkou Myší věží. (Myší věž dostala své jméno podle pověsti, která vypráví o hrabivém mohučském arcibiskupovi, jehož myši v roce 969 sežraly spolu s obilím, které si hromadil.) Po plavbě jsme si prohlédli Rüdesheim, občerstvili se a doplnili zásoby. Po cestě na ubytování do Bonnu jsme ještě zastavili u slavné skály Loreley.
V pátek jsme po snídani navštívili zámek Augustusburg v blízkém Brühlu a pak se přesunuli do zábavního parku Phantasialand, kde si všichni užili mnoho adrenalinu a zábavy. Ve večerních hodinách, těsně před zavírací hodinou, jsme park plný zábavy opustili a vydali se na cestu zpět do Prahy.
V sobotu 18. května v brzkých ranních hodinách jsme dorazili zpět ke škole. Unavení, ale plní nových poznatků z dějepisu a zeměpisu, také obohaceni o konverzaci v angličtině a němčině, jsme si užili spoustu zábavy, utužili osobní vztahy, zažili mnohá dobrodružství a poznali krásnou část Evropy.
Mgr. Pavel Laurich, MBA, třídní uč. 8.A