Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Mauthausen 24.10. 2023

Mauthausen 24.10. 2023

Stává se již tradicí, že každoročně máme tu možnost být součástí pietní akce, připomínky smrti 262 statečných lidí, kteří byli zavražděni během jednoho dne v koncentračním táboře Mauthausen. Městská část Prahy 8 umožňuje našim deváťákům navštívit toto místo, které je součástí historie našeho města i národa.
I letos jsme tedy vyjeli s vybranými žáky a při pietní akci si připomněli statečnost, odhodlání i lidskost těchto hrdinů, spolupracovníků výsadku Anthropoid a jejich příbuzných, kteří svou pomocí pomohli uskutečnit jeden z nejvýznamnějších činů druhé světové války a zaplatili za to cenou největší, svým životem.
Uvědomujeme si jejich nesmírnou oběť, zvláště v době, kdy rezonují válečné boje nejen Evropou. To nejmenší, co jsme mohli učinit je položit věnec a zapálit svíčku spolu s tichou vzpomínkou a pocitem vděčnosti za to, co pro nás i naši vlast udělali.
Prošli jsme si místa, která byla dějištěm nepředstavitelného lidského utrpení a také každodenní statečnosti a touhy žít. Připomněli jsme si osud Jindřišky Novákové, která byla věkem blízká našim žákům a stala se zde právě v onen osudný den 24. 10. 1942 nejmladší obětí. Nejen tento životní příběh v nás ještě dlouho po odjezdu domů rezonoval.
Ještě jednou tímto chceme poděkovat představitelům Městské části Prahy 8, že jsme mohli být součástí připomínky tohoto smutného výročí a že naši žáci měli nejen možnost se dozvědět zajímavé informace z historie ne tak vzdálené, ale také směli vzdát čest památce lidem, kterým osud naší země nebyl lhostejný.
 
Mgr. Lucie North