Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Labyrint světa a ráj srdce v Aeru

Labyrint světa a ráj srdce v Aeru

V pátek 3. května se vypravili všichni žáci 2. stupně se svými vyučujícími do kina Aero, kde zhlédli školní projekci celovečerního animovaného filmu Labyrint světa a ráj srdce – čistě českého autorského díla na náměty knihy autora Jana Amose Komenského.
Téměř dvouhodinový snímek je alegorickým příběhem poutníka, kterého skvěle namluvil Oldřich Kaiser. Hlavní hrdina se setkává a postavami Všudybudem a Mámením, kterým hlas propůjčil Jiří Lábus.
Tito společníci doprovázejí poutníka do podivuhodného světa lidí v Labyrintu o 350 let nazpátek. Právě tolik let uplynulo v roce 2020 od úmrtí autora knižní předlohy filmu a jedné z největších osobností českých i evropských dějin Jana Amose Komenského.
Ten v roli Poutníka kriticky nahlíží do nejrůznějších oborů lidské činnosti a povolání. Ačkoliv je Poutník na své cestě častokrát zklamán, strastiplné putování jej nakonec zavede až do jeho vlastního nitra – Ráje srdce, kde se setkává se samotným Bohem. Díky tomuto setkání Poutník konečně nalézá svůj vnitřní pokoj i štěstí a chopí se svého povolání. Stane se učitelem národů.
Podobně jako knižní předloha (publikovaná v mnoha překladech po celém světě ve 123 vydáních) i tento film čerpá ze silných autobiografických momentů pohnutého života Jana Amose Komenského a i přes dramatické životní události té doby nahlíží na lidské počínání s vtipem a nadhledem.
Před téměř dvaceti lety se v celonárodní anketě České televize o největšího Čecha Jan Amos Komenský umístil na 4. místě. Věříme, že tento filosof, pedagog, reformátor, spisovatel a myslitel má svými myšlenkami co říci i našim žákům, kteří z představení odcházeli nejen s úsměvem ve tvářích, ale i mnoha otázkami a údivem nad tolika aktuálními tématy, která se ve filmu objevují.
 
Mgr. Dita Tomková
třídní učitelka 7.C