Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Kurz první pomoci

Kurz první pomoci

Ve dnech 20. - 22. 2. 2023 žáci 2. stupně absolvovali kurz první pomoci v rozsahu dvou vyučovacích hodin pod vedením zkušené instruktorky paní Libuše Terezie Vojtové. V úvodu se děti dozvěděly, jak rozpoznat život ohrožující stavy a jak správně přivolat pomoc.  Dále si vyzkoušely, jak jednoduše přetočit zraněného na záda, uvolnit mu dýchací cesty a zkontrolovat jeho životní funkce. Ve druhé části následovala ukázka, jak si poradit se zlomeninami kostí či se zabodnutými předměty do těla. Na závěr si žáci procvičili resuscitaci,  umělé dýchání na figuríně a ošetření zraněného. Získané dovednosti budou moci využít v reálném životě.
 
Mgr. Jan Staníček