Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Jeden svět na školách

Jeden svět na školách

Děti pátých tříd stejně jako mnohé další třídy naší školy se zúčastnily akce Jeden svět, kterou pořádala organizace Člověk v tísni. Promítání proběhlo v sále Městské knihovny na Mariánském náměstí. Celkem děti viděly tři dokumentární filmy. První byl příběh dvouletého neslyšícího chlapce, který ani po operaci a zavedení kochleárního implantátu nezačal slyšet. Jeho rodina se mu snažila pomoct, a proto se všichni naučili znakovou řeč, aby se s chlapcem domluvili. Ve druhém dokumentu se odehrával příběh pakistánské dívky, která toužila hrát fotbal. Nemohla však dostatečně trénovat, protože musela pomáhat své matce na poli. Pro její píli se jí nakonec přání vyplnilo. Poslední byl příběh dívky z Myanmaru. Ta žila ve vesnici a dodržovala zvyky svých předků. Jedním z těchto zvyků bylo i nošení kruhů kolem krku a na pažích. Nastoupila do školy a jejím snem bylo stát se učitelkou. Škola byla až daleko od vesnice, výuka byla v barmštině a ona nerozuměla řeči ani zvykům, které tam dodržovali. Ve škole se jí nelíbilo a děti ji vyčleňovaly, přesto školu neopustila a šla za svým cílem.
Vždy po ukončení jednotlivých filmů se děti měly možnost vyjádřit k příběhům. Porovnávaly svůj život, možnosti a životní podmínky, vyjadřovaly také své pocity a přání. Akce byla velmi úspěšná.
Mgr. Jitka Třečková, třídní učitelka 5.A