Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Jaderná elektrárna Temelín a město Písek

Jaderná elektrárna Temelín a město Písek

Exkurze do historického Písku a jaderné elektrárny Temelín
Ve středu 18. října se 41 našich žáků a žákyň z 8. a 9. ročníků zúčastnilo zajímavé exkurze. Naším cílem bylo seznámit se s historií a památkami jihočeského města Písku a dozvědět se mnoho zajímavého o jaderné elektrárně Temelín.  
První část exkurze proběhla v starobylém městě Písku. Navštívili jsme jeho historické centrum, kromě jiného jsme si prohlédli nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách, pískovcové sochy na nábřeží Otavy, historické Velké náměstí, místní hrad, elektrárnu a sladovnu.
Po prohlídce Písku nás autobus převezl do temelínského infocentra jaderné elektrárny.
V infocentru, které najdete na zámečku Vysoký Hrádek hned u areálu samotné jaderné elektrárny, se žáci dozvěděli, jak taková "jaderka" funguje, a to prostřednictvím řady počítačových ukázek a animací. A když se nabili znalostmi, mohli si je rovnou otestovat při zábavném kvízu. Kromě toho si prohlédli spoustu modelů reálných zařízení z jednotlivých částí elektrárny. Měli jedinečnou šanci prohlédnout si zblízka jaderný reaktor a zkusit si spustit regulační tyče až na jeho samé dno. Na vlastní oči se také přesvědčili, kde všude kolem nás se nachází přírodní ionizující záření a dozvěděli se i co je tzv. žlutý koláč.
Oblíbenou částí exkurze v infocentru byla i unikátní virtuální prohlídka ReakTour – pomocí speciálních brýlí se účastníci v kinosále přenesli do nejzajímavějších a nejstřeženějších míst Jaderné elektrárny Temelín. Útrobami jaderné elektrárny je provedl zkušený průvodce, od kterého se dozvěděli spoustu zajímavostí. A tak se po cestě zpět do Prahy vedla celá řada debat a diskusí, většinou týkajících se právě jaderné elektrárny. Exkurze prohloubila znalosti žáků v oblasti historie, zeměpisu i techniky.
Mgr. Pavel Laurich MBA