Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Hrou proti AIDS

Hrou proti AIDS

Díky podpoře Státního zdravotního ústavu v Praze se v úterý 20. února 2024 žáci devátých ročníků zúčastnili interaktivní hry zaměřené na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV. Cílem hry bylo absolvování pěti stanovišť, kde žáci a žákyně rozdělení do skupin plnili rozličné úkoly a byly pro ně připraveny zajímavé a poučné aktivity. Jejich výkon, znalosti a postoje pak na stanovištích hodnotili moderátoři aktivit a účastníci získávali do hracích kartiček body. Na konci hry byly vyhodnoceny tři nejlepší týmy, které pak dostaly drobné dárky.
Stanoviště měla rozličnou náplň, jednalo se například o cesty přenosu HIV, lásku, sexualitu a ochranu před HIV, jak zabránit nechtěnému těhotenství i pohlavně přenosným chorobám a infekcím, jak vypadá sexualita řečí těla a také jak vypadá život s HIV/AIDS. Velkou výhodou bylo, že všichni zúčastnění si pomocí hry mohli projít danou tematiku, osvojit si nové znalosti a popřemýšlet o svých vlastních postojích, které se k tomuto tématu pojí. Ohlasy zúčastněných žáků i pedagogů byly velmi pozitivní, výběrem z reakcí:
Program se mi velmi líbil. Líbilo se mi, že to nebyla pouze přednáška 😊
„Líbilo se mi, že všichni na nás byli milí, vše nám popřípadě vysvětlili. Naopak jsem trochu nepochopil bodový systém, protože skoro každý dostal plný počet bodů. Jinak se mi to velmi líbilo.“
„Program se mi velmi líbil, všechna stanoviště byla zábavná. Bylo to i poučné a dozvěděl jsem se něco nového.“
„Mně se líbilo, jak jsme ukazovali divadelní představení, bylo to vtipné.“
„Bylo to hezké, téma je velmi důležité a aktuální.“
„Zajímavé. Bylo dobré, že jsme byli ve skupinkách.“ 
„Bylo to zajímavé a naučné. Docela mě to bavilo a hodně jsem se nasmál. Jediný mínus bylo složení týmu.“
Nutno ještě podotknout, že žáci a žákyně byli lektory pochváleni nejen za dobré chování během celé akce, ale i za zápal, s nímž se zapojovali do aktivit, a vědomosti, které měli. Určitě budeme i nadále se SZÚ spolupracovat a těšíme se na další podobné akce v příštím školním roce.
 Mgr. Lucie North, školní metodik prevence