Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Hasičská stanice Modřany

Hasičská stanice Modřany

V průběhu měsíce listopadu se žáci ZŠ Hovorčovická vydali do hasičské stanice v Modřanech. Po příjezdu se nás ujal jeden z hasičů, který nás seznámil s organizací celého dopoledne. Po chvilce čekání jsme vyšplhali do čtvrtého patra, kde proběhla první část programu. Během přednášky žáci probírali zásady bezpečnosti, dozvěděli se, jak vyřešit požár v kuchyni nebo při táboření a nastíněny byly i další situace, se kterými se v životě můžeme setkat. Následovala prohlídka stanice a hasičského vozu, kde hasiči dětem názorně ukázali veškeré jeho vybavení a pomůcky, které všichni členové sboru musí znát. Nechybělo ani speciální auto pro potápěče. Děti s nadšením poslouchaly, co vše hasiči musí zvládnout, k čemu jejich speciální výcvik slouží, jak vypadá běžný den hasiče. Všichni zúčastnění žáci si exkurzi moc užili.
Třídní učitelky 2. a 6. ročníků