Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Go Ahead with English

Go Ahead with English

V letošním školním roce jsme se se žáky pátých ročníků zúčastnili soutěže Go Ahead with English. Školní kolo proběhlo 5. března a zúčastnilo se ho 11 žáků. Žáci soutěžili v kategorii poslech, čtení s porozuměním a použití gramatiky v kontextu vět. Do krajského kola postoupili: Vojtěch Novotný, 5.B, Petr Kopec, 5.B, Viktorie Bui, 5.B a Alena Davidová, 5.B.
Krajské kole se konalo 21.března v ZŠ Bronzová. Žáci pracovali v menších skupinkách a plnili spoustu úkolů v angličtině. Soutěž byla zajímavá svým netradičním formátem a všichni naši žáci byli spokojeni, i když se žádnému nepodařilo postoupit do celorepublikového kola.
Všem zúčastněným moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Dagmar Tichá, učitelka AJ