Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Čechova stodola

Čechova stodola

Čechova stodola je místo plné inspirací a nápadů. Tak tomu bylo i 12. prosince, když jsme ji navštívili se třídami 1.B a 2.A. Prošli jsme pravým peklem s Luciferem, kterému děti pomohly uklidit a vysvobodit paní učitelku písní a recitací básně. Nechybělo ani připomenutí vánočních tradic a zvyklostí. Zajímavá výzdoba skončila v nebi. Anděl, který nás celou cestou provázel, rozdal dětem dárky a chválil je za znalosti a slušné chování. Následovaly dílničky, na kterých si děti složily a vybarvily dřevěný stromeček a kapra. Využily svoji fantazii i výtvarné techniky a odvážely si vánoční výrobky na památku.
Po příjemně prožitém adventním zážitku si žáci mohli zakoupit i jiné ozdobičky jako dárek pro rodiče a zároveň jako vzpomínku na hezky prožitý den v Čechově stodole.      
 
Mgr. Olga Škrábková, Věra Forchtsamová