Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Bojovka na Karlově mostě

Bojovka na Karlově mostě

Znalec historie a dobrý pedagog v jednom, vybavený mikrofonem a reproduktorem, to stačilo k tomu, aby náš průvodce dne 9. dubna vhodně motivoval žáky 1.B a 2.A při akci na Karlově mostě. Kapitány a družstva jsme měli připravené ze školy. Úkol zněl jasně: měšec, který střeží kapitán, je nutné naplnit dukáty. Stačilo jen jediné - správně odpovídat na položené otázky. Úkoly byly různé - něco z historie, jindy logická úloha a občas stačila jen všímavost na Karlově mostě. Všichni žáci měli stejnou šanci promyslet zadání a zkusit odpovědět. Už víme hodně zajímavostí o Karlu IV., o Karlově mostě, Vltavě, sochách, Pražském hradě, sídle vlády apod. Vyprávění bylo tak zajímavé, že i turisté se zastavovali a nejen poslouchali, ale i pozorovali naše žáky při práci.  Na závěr kapitáni vysypali plné měšce dukátů, sečetli výhru a všechny děti byly odměněny.
Počasí nám přálo, výhledy na krásnou Prahu nezklamaly a posluchači historie odcházeli nadšeni. Takový výlet můžeme jen doporučit.    
Mgr. Olga Škrábková, třídní učitelka 2. A