Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » Beseda v Americkém centru

Beseda v Americkém centru

Ve středu 5. června 2024 se žáci 8. ročníků vydali do Amerického centra, které je součástí Americké ambasády v Praze, a to za účelem besedy s tamním diplomatem. Na debatě nás svou skvělou češtinou přivítal pan Todd Jurkowski, který na ambasádě zastává funkci kulturního atašé, nicméně u češtiny příliš dlouho nezůstalo. Pan Jurkowski nám pověděl něco o sobě a jeho cestě do České republiky, která mu rozhodně není cizí, jelikož zde má rodinné kořeny. Poté mluvil o Spojených státech amerických a o jejich vztahu a přátelství s naší zemí, zaměřil se také na možnosti studia či pobytu v USA, což je pro studenty vybírající si své budoucí uplatnění velmi důležité a lákavé, a v neposlední řadě se zaměřil na dezinformace a na jejich roli na sociálních sítích. Nejzajímavější částí byla pro všechny žáky rozhodně diskuze, v rámci které mohli položit různorodé otázky, které je zajímaly, ať už to bylo oblíbené jídlo, fotbalový tým, kariéra diplomata nebo třeba i problematika nad diskuzí o potratech v USA. Pan Jurkowski na konci předal studentům důležité poselství o důležitosti jejich hlasu a znalosti angličtiny a posléze také odznáček symbolizující česko-americké přátelství. Své dojmy z naší návštěvy a celé besedy s panem diplomatem sepsala níže i Vendula Serbusová, žákyně 8.B:
Dnes jsme obě osmé třídy byly na besedě s americkým diplomatem v Americkém centru. Začátek besedy uvedla v češtině milá paní a po tomto krátkém úvodu beseda začala. Povídali jsme si o vztahu USA s Českou republikou, o vlivných Američanech s českými kořeny nebo o studijních programech pro nás v USA. Pana diplomata jsme se ptali na různé otázky: na jeho názor na ČR i na život v USA. Řešili jsme i dezinformace a ověřování informací. Byli jsme i motivováni k učení se angličtiny, jelikož se nám to může hodit ke studiu a později i k práci. Někteří z nás se s rodilým mluvčím setkali poprvé. Byla to pro nás všechny skvělá zkušenost a úžasný zdroj nových informací. Nakonec jsme si všichni s panem diplomatem podali ruku a dostali malou brož s českou a americkou vlajkou.“
Děkujeme Americké ambasádě, potažmo Americkému centru, za tuto unikátní příležitost se setkat s americkým diplomatem a za organizaci tohoto setkání i celé debaty.
 
Bc. Simona Sárköziová, učitelka angličtiny