Úvodní strana » Aktuality » Aktivity » 2.B na farmě

2.B na farmě

Exkurze na farmě Netluky
V říjnu navštívila třída 2.B hospodářskou farmu v Netlukách. Cesta byla sice náročná, jeli jsme městskou hromadnou dopravou (metro, autobus), ale určitě nikdo z dětí nelitoval…
Prohlídka začala výkladem o polních plodinách, hlavně o obilovinách. Žáci viděli a rozeznávali ječmen, žito, pšenici, oves a kukuřici. Výklad byl velice poutavý a děti hbitě odpovídaly na otázky paní průvodkyně.
Pak jsme prošli celý hospodářský areál a seznámili se s chovem krav i s chovem vepřů. Všichni žáci si mohli zkusit nahrnovat krmení ke žlabům krav, mohli si kravičky pohladit, zkrátka být s nimi. Nejvíce se dětem líbilo u telátek. Cestou po farmě plnili žáci různé úkoly: skládali puzzle o výrobě mléka nebo přiřazovali vzorky zrn k jednotlivým druhům obilí.
Na závěr společně děti vyplnily křížovku, vyluštily tajenku. Bylo v ní shrnuto vše, co se děti ten den dozvěděly. Nakonec dostali žáci malý dárek, pochopitelně malou kravičku jako přívěsek.
Mgr. Helena Drábková