Osvětim

Exkurzi do bývalého koncentračního tábora Osvětim - Březinka (nebo také Auschwitz - Birkenau) jsme absolvovali s žáky 2. stupně dne 28. 2. 2023. Díky našim průvodcům, kteří se nám věnovali po celou dobu naší návštěvy tábora, jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací a faktů o každodenní realitě života v těchto místech. Bylo to o to poutavější, že mnohé vycházelo nejen z dobových pramenů, ale průvodci čerpali také z vyprávění přeživších vězňů, s nimiž se měli možnost setkat na vzpomínkových akcích týkajících se bývalého koncentračního tábora.
Viděli jsme místa, kde byli vězni ubytováni a kde probíhal jejich každodenní život. Také jsme navštívili místa, kde jejich životy končily. Exkurze byla nesmírně poučná a přínosná a naši žáci k celé akci přistupovali od začátku s velkou úctou a pietou, kterou si místo a hlavně oběti holocaustu zasluhují. 
 
Mgr. Lucie North